Kleine gemeenten eisen meer geld voor gemeentefonds

Nederweert – Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Het Rijk wil die gelden uit het fonds anders verdelen over de gemeenten. Die herverdeling zal vooral nadelig uitpakken voor kleine gemeenten, zoals Nederweert.

“We hebben ons met andere kleine gemeenten verenigd in de ‘Krachtig 80’. Samen zetten we ons in voor meer geld voor gemeenten en het stopzetten van de herverdeling van rijksmiddelen.”

Wethouder Dieteren (financiën)

Motie ingediend

Om hun eis kracht bij te zetten heeft de K80 een motie ingediend voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) op 25 september. Ze willen dat de VNG van het Rijk meer geld eist voor de gemeenten en de herverdeling opschort.

Gezamenlijke vuist

Het kabinetsplan voor herverdeling van het gemeentefonds zet de relatie met inwoners en maatschappelijke partners onder druk. Voor kleine gemeenten is het steeds moeilijker om hun begroting sluitend te krijgen. Als het kabinetsplan doorgaat, gaat dat ten koste van voorzieningen en dreigen hogere lokale belastingen. De kleine gemeenten vinden het onaanvaardbaar dat inwoners de rekening gepresenteerd krijgen. Met de K80 willen ze een gezamenlijke vuist maken richting Den Haag.

Koek vergroten

“De motie gaat over het vergroten van de koek”, zegt wethouder Dieteren tijdens de raadsvergadering op dinsdag 15 september. We willen bovendien de herverdeling van het gemeentefonds stoppen. Tijdens het VNG-congres van 25 september zullen we andere gemeenten oproepen om met ons mee te doen.”