Nederweert ontvangt €2,35 miljoen voor versnelling woningbouw

Economie Reageer 3 min. leestijd

Nederweert – Het college van B&W van Nederweert is verheugd te melden dat de subsidieaanvraag voor de Woningbouwimpuls (Wbi) 6e tranche positief is beoordeeld door het Rijk. Nederweert ontvangt hiermee een aanzienlijke subsidie van ongeveer € 2,35 miljoen, die ingezet kan worden voor vijf belangrijke woningbouwprojecten binnen de gemeente. Deze projecten voorzien in circa 477 woningen. Het Rijk erkent hiermee het belang van de bijdrage van kleinere ambitieuze gemeenten aan de woningbouwopgave.

Verhoogde subsidiebijdrage

Aanvankelijk werd de subsidieaanvraag van ruim € 1,7 miljoen door het Rijk niet direct goedgekeurd. Tijdens een evaluatiegesprek ontving de gemeente echter constructieve feedback. Drie van de vier beoordelingscriteria werden positief beoordeeld. Dankzij deze waardevolle inzichten kreeg de gemeente Nederweert de kans om de aanvraag te verbeteren en aan te scherpen. Dit leidde tot een aanzienlijke verlaging van het publieke tekort. Tegelijkertijd hebben ze bij de herkansing ingezet op het maximale subsidiepercentage. Deze aanpassingen resulteerden succesvol in een verhoogde bijdrage van ongeveer € 2,35 miljoen.

Versnelde realisatie woningbouwprogramma

Wethouder Meessen benadrukt het belang van deze toekenning: “Deze middelen dragen in belangrijke mate bij aan het versneld kunnen realiseren van onze ambities voor een aantrekkelijk, gevarieerd en betaalbaar woningbouwprogramma. Een programma dat voorziet in betaalbare huur- en koopwoningen voor diverse doelgroepen, waaronder (zorgbehoevende) senioren en starters. En een programma dat in lijn is met de afspraken uit de Woondeal Limburg. Dit motiveert alleen maar extra om er de komende tijd samen met het Projectbureau Woningbouw de schouders onder te zetten.” Onderdeel van de aanvraag zijn de projecten Gutjesweg, Tiskeswej, Staat, Kerneelhoven-noord en Hoebenakker fase B.

Woningbouwimpuls

Met de Woningbouwimpuls (Wbi) kunnen gemeenten versneld inzetten op:

  • de bouw van nieuwe woningen;
  • het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen.

De Wbi bestaat sinds 2020. Tot nu toe zijn er vijf tranches geweest, die samen bijdragen aan de bouw van ruim 184.000 nieuwe woningen door het hele land. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakte de bijdragen uit de 6e tranche gisteren bekend.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie