Niet iedereen is voorstander van grootschalige bosontwikkeling

"Bomen planten is niet altijd goed."

Het college van B&W wil in het Kempen~Broek twintig hectare bos aanleggen. Deze bosontwikkeling past in het 1-miljoen-bomenbeleid van de Provincie Limburg.

Voordelen van het het planten van bomen is de opslag van CO2, opvangen van fijnstof en vergroting van de biodiversiteit. Door het samenvoegen van dertien landbouwpercelen ontstaan er verbindingen en wordt versnippering van het bosgebied voorkomen.

De Ecologische werkgroep Weert Zuid vindt het belangrijk dat niet alles wordt vol geplant met bomen. “Voor de biodiversiteit, de cultuurhistorie en het landschap is het belangrijk dat er open gebieden blijven bestaan. “Bomen planten is niet altijd goed. De omgeving van de Laurabossen, Wijffelterbroek, Heltenbosbrug, De Krang en Stramprooierbroek is te bijzonder om vol met bomen te zetten.”

De meeste gronden zijn al in bezit van Natuurmonumenten of komen binnenkort in haar bezit. Daarnaast heeft Natuurmonumenten nog een eigen ambitie om aanvullend tweeëntwintig hectare bos-en natuur te ontwikkelen. In totaal gaat het dan om tweeënveertig hectare grond dat beschikking komt voor bos- en natuurontwikkeling. De eerste twee jaar zal er tien hectare bos bijkomen en binnen vier jaar twintig hectare.

Volgens Henk van de Loo (Weert Lokaal) gaat het niet om hoogwaardige landbouwgronden. “Deze gronden liggen al langer braak of hebben een andere bestemming gekregen. Het is toch geweldig als straks de Tungelerwallen wordt verbonden met het broedbos van de Wijffelterbroek en de Laurabossen.”

De partijen VVD en DUS Weert worstelen met de financiering. Voor de grootschalige bosontwikkeling ontvangt de gemeente Weert 500.000 euro subsidie van de provincie Limburg. Aangezien het om een co-financiering gaat, wil het college van B&W een gedeelte financieren uit het Stedelijk Groenfonds. Dit fonds is in het leven geroepen om de groenbeleving in stedelijk gebied te vergroten. Terwijl de bosontwikkeling in het buitengebied plaats vindt.

Pierre Sijben stelt voor om onder leiding van een gids een excursie in het gebied te maken. “In het veld krijg je meer inzicht in wat de gevolgen zijn van de boomaanplanting.”

In de gemeenteraadsvergadering van 23 september wordt verder gepraat over de grootschalige bosontwikkeling.


Een bijdrage van Arjanne van Voorst