Plan voor 15 levensloopbestendige woningen in de wijk Leuken

Het college van burgemeester en wethouders verleent in principe medewerking aan de bouw van 15 levensloopbestendige woningen aan de Friezenstraat in Weert.

Voormalig winkelcentrum Leuken

Wethouder Wendy van Eijk: “De locatie Friezenstraat is bij de meeste mensen bekend als het voormalige winkelcentrum van de wijk Leuken. In 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘St Jobstraat Weert’ vastgesteld. Hierin werd de verplaatsing van dit winkelcentrum geregeld en werd vastgelegd dat er 14 woningen gebouwd mochten worden op deze locatie. Belangrijk daarbij is dat de woningbouw bijdraagt aan de behoefte die er is vanuit de markt. Het voorliggend initiatief voldoet aan deze vraag.”  

Woningen op basis van behoefte

Inmiddels is de locatie verkocht aan een ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar heeft een ontwerp gemaakt waarbij er plek is voor 15 levensloopbestendige woningen. In dit plan worden vier woningen gesitueerd aan de Voorstestraat, vier woningen aan de Middelstestraat en 7 woningen aan een nieuw aan te leggen weg vanuit de Friezenstraat.

Principemedewerking

Het was op deze locatie al toegestaan om 14 woningen te bouwen. Het college van burgemeester en wethouders verleent nu in principe toestemming om één woning toe te voegen en de bouwvlakken aan de Friezenstraat (met een herziening van het bestemmingsplan) te veranderen. De initiatiefnemer kan nu een ontwerp bestemmingsplan indienen. Als de procedure voorspoedig verloopt, kan in 2021 met de bouw van de woningen worden gestart.