Voorstel verkeersveilige inrichting Laarderweg en Rietstraat

Algemeen Laar & Hushoven Weert 1 reactie 2 min. leestijd

Door de ontwikkeling van Laarveld en de uitbreiding van IKC Laar is er een toename van verkeer op de Rietstraat en de Laarderweg. De Rietstraat heeft te maken met veel sluipverkeer. Uit metingen van de gemeente Weert blijkt dat de gemiddelde snelheid ver boven de toegestane snelheid van 30 km per uur ligt. Het college van burgemeester en wethouders wil de verkeersveiligheid verbeteren en het gebruik van deze wegen door sluipverkeer ontmoedigen. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om daarvoor krediet beschikbaar te stellen. 

Fase 3 Laarveld

Eind 2020 start de realisatie van fase 3 van Laarveld. De noodzaak om verkeersmaatregelen te treffen op de Rietstraat en de Laarderweg neemt daardoor toe. Maar de ontwikkeling van Laarveld is ook een kans om deze wegen nu verkeersveilig in te richten en onaantrekkelijk te maken voor sluipverkeer. Door de Rietstraat en Laarderweg veiliger in te richten, wordt ook het gebruik van de fiets gestimuleerd.

Motie over verkeersveiligheid

Op 8 juli 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de verkeersveiligheid in Laar. De raad heeft het college van B&W opgedragen om samen met de wijk- en dorpsraad te onderzoeken hoe de Rietstraat en de Laarderweg als 30 km zone veilig kunnen worden ingericht. Het college van B&W gaat nu met een kredietvoorstel naar raad.

Samen met de buurt

De gemeenteraad besluit op 23 september 2020 of het krediet beschikbaar wordt gesteld. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt samen met de wijk- en dorpsraad bekeken welke maatregelen het beste kunnen worden genomen.

We willen met een vertegenwoordiging van bewoners, dorpsraad en wijkraad in gesprek om tot een zo optimaal mogelijke inrichting te komen. Een inrichting die de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen in Laar verbetert en de leefbaarheid in het dorp ten goede komt.

Wethouder Martijn van den Heuvel

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
1 reactie