Basisschool Aan de Bron erg blij met aanpassingen Maaslandlaan

De Maaslandlaan in Weert is al lange tijd een gevaarlijke weg. Dit bleek uit onderzoek van het VIA. Ook leerkrachten en ouders van basisschool Aan de Bron, gelegen aan de Maaslandlaan, vinden het een gevaarlijke oversteekplek.

Aanpassingen Maaslandlaan

Als school wordt er naar gestreefd om een zo’n veilig mogelijke omgeving te creëren. Afgelopen week is er hard gewerkt aan de Maaslandlaan om deze weg veiliger te maken. Zo zijn er twee zebrapaden gerealiseerd, een gele streep aan één zijde van de weg (= verboden te stoppen) en nieuwe bebordingen.

Plan leerlingenraad

Vorig schooljaar is de leerlingenraad van basisschool Aan de Bron actief betrokken geweest bij het realiseren van een veiligere verkeerssituatie rondom de school. Dagelijks komen 284 leerlingen naar de school. Een groot deel van de leerlingen dient over te steken op de Maaslandlaan.

Plan gemaakt

De leerlingenraad is met een zelf uitgetekend plan naar de gemeente gegaan om hun verbeterplan te presenteren. Hierbij mochten zij aan een grote tafel zitten op ‘luxe’ stoelen, samen met de verkeersdeskundige van de gemeente Weert. Dat was toch wel spannend, maar aan de hand van dit bezoek zijn er meer balletjes gaan rollen. Zo is er een bijeenkomst gehouden op locatie met alle betrokkenen om ideeën uit te wisselen. Hier is een plan uitgerold die met alle betrokkenen is gedeeld.

Na de bezwaartermijn werd het plan akkoord bevonden. Dit alles heeft geleid tot de veranderingen die vandaag de dag zichtbaar zijn. De leerlingen kunnen nu veilig de weg oversteken, wat ze als basisschool erg prettig vinden.

Leerkrachten zijn blij

De leerkrachten van basisschool Aan de Bron zijn erg blij met de bijdrage die de leerlingenraad heeft kunnen leveren binnen dit project. Het is leerzaam geweest voor de leerlingen en zij voelen zich serieus genomen en gehoord. Via deze weg willen ze alle betrokkenen bedanken voor de prettige samenwerking, met in het bijzonder hun eigen leerlingenraad. Wat zijn ze trots!  Ook de twee leerlingen die vorig schooljaar in groep 8 zaten willen ze via deze weg nogmaals ontzettend bedanken voor hun rol in dit project!