Digitale Veiligheid voor iedereen: de StuDesk Weert gaat van start

Op woensdag 7 oktober opende gedeputeerde Robert Housmans samen met burgemeester Ina Leppink-Schuitema de StuDesk bij Theater de Huiskamer in Weert.

De StuDesk is een helpdesk voor digitale veiligheid voor senioren die gerund wordt door leerlingen van de Gilde Opleiding ICT. De leerlingen helpen zowel particulieren als kleine MKB-ers met vragen rondom het digitaal beschermen van apparatuur.

Het doel is de digitale veiligheid te verbeteren en mensen digitaal vaardiger te maken. Ouderen zijn een speciale doelgroep van de StuDesk omdat uit recent onderzoek blijkt dat zij zich in toenemende mate onveilig voelen op het internet.

Week van de veiligheid

Burgemeester Ina Leppink-Schuitema: “De opening van de StuDesk vindt plaats in de Week van de Veiligheid. Deze week staat dit jaar in het teken van weerbaarheid. Het doel is mensen bewust te maken van vormen van criminaliteit en hoe zij zich daartegen kunnen weren. Dat is een belangrijke opgave. We worden steeds ouder en alles gaat steeds meer digitaal. De gemeente Weert heeft de aanpak van cybercrime als speerpunt opgenomen in haar integrale veiligheidsplan en steunt daarom deze pilot.”

Veiligheid en toegankelijkheid verbinden

De digitale toegankelijkheid voor iedereen is ook voor de Provincie Limburg een belangrijk thema. Deze pilot is één van de projecten die vanuit de Provinciale Veiligheidsagenda worden ondersteund. Gedeputeerde Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid): “De StuDesk zorgt niet alleen voor meer bewustzijn en versterking van de veiligheid van de Limburgers, maar vormt ook een mooie verbinding op sociaal vlak tussen senioren en jongeren. Zeker in deze roerige tijden waarin we vaak off- & online eenzaamheid kennen is het belangrijk om er voor elkaar te zijn.” Als de pilot succesvol is dan volgt mogelijk uitbreiding naar andere regio’s in Limburg.

Onderdeel van de opleiding

De StuDesk is gevestigd bij Theater de Huiskamer en onderdeel van het Gilde Leerlab. Vanuit het Gilde Leerlab krijgen leerlingen de mogelijkheid om de vakkennis en vaardigheden die zij binnen hun opleiding opdoen, in de praktijk te testen. Anders dan op stage zijn de leerlingen hier (onder supervisie van een docent en eventueel inzetbare externe specialisten) eindverantwoordelijk over het reilen en zeilen binnen het Leerlab.

De StuDesk is een pilot die tot stand is gekomen als samenwerkingsverband tussen het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Limburg, Gilde Opleidingen en de gemeente Weert. Deze pilot wordt daarnaast mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg. Meer informatie is te vinden via de website www.studeskweert.nl.