Dragen van een mondkapje bij komst naar het ziekenhuis

Naar aanleiding van het dringende advies van het kabinet om mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes, vraagt het ziekenhuis in Weert de patiënten, begeleiders en bezoekers om een eigen mondkapje te dragen bij het bezoeken van het SJG.

Alle eerder genomen maatregelen, zoals het niet meenemen van begeleiding tenzij dat echt noodzakelijk is, blijven onverminderd van kracht.

De mondkapjes moeten worden gedragen vanaf het moment van binnenkomst totdat het ziekenhuis weer wordt verlaten. Het gebruik van het mondkapje geldt voor zowel patiënten met als zonder corona-gerelateerde klachten.

Voor begeleiders van patiënten en bezoekers blijft gelden dat zij niet naar het ziekenhuis mogen komen als zij last hebben van corona-gerelateerde klachten.

Het SJG begrijpt dat het dragen van een mondkapje vervelend kan zijn, maar deze en de eerder genomen maatregelen zijn hard nodig om besmettingen te voorkomen bij de medewerkers en patiënten zodat de reguliere zorg beschikbaar blijft voor iedereen die dat nodig heeft.

Meer informatie: https://sjgweert.nl/home/vraag-en-antwoord