Gemeente regelt mondkapjes voor Weerter minima

Dinsdagavond maakte het kabinet bekend dat er een mondkapjesplicht komt om de slepende discussie hierover te beslechten. Dit moet eerst juridisch goed geregeld worden, aldus premier Rutte. Als dat geregeld is zal een niet-medisch mondkapje verplicht worden gesteld voor iedereen vanaf 13 jaar oud wanneer diegene zich verplaatst in een publieke binnenruimte.

Voor mensen die moeten leven van een bijstandsuitkering wordt dit een extra kostenpost. De gemeente gaat daarom vanuit het armoedebeleid de Weerter minima helpen aan mondkapjes.

Als antwoord op de vraag hierover van raadslid Marechal gaf wethouder Van den Heuvel aan dat ieder lid (13+) van een minima-huishouden, dat bekend is bij de gemeente Weert, drie mondkapjes krijgt. Hierover is vorige week al overleg gepleegd en de bestelling is reeds geplaatst.