Hamont-Achel sluit grenswegen voor sluipverkeer met tractorsluizen

Cranendonck / Hamont-Achel – Tijdens de coronacrisis sloot Hamont-Achel in opdracht van de hogere overheden tijdelijk de grenzen met Nederland. Dat was een drastische beslissing, maar volgens de Belgische buurgemeente had dit een positieve invloed op het verkeer en de algemene veiligheid.

Zo ontstond in Hamont-Achel het idee om de grensovergangen voor een langdurige periode aan te passen. Ze zijn volgens de gemeente veiligheidsverbeteringen. Vanaf vandaag moeten tijdelijke tractorsluizen gemotoriseerd sluipverkeer tegengaan. Na ongeveer 6 maanden volgt een evaluatie en inspraakmoment om de proefopstellingen te verwijderen of aan te passen waar nodig.

Sluipverkeer en incidenten namen af

Omwille van de coronacrisis moesten de grensovergangen met Nederland enkele maanden sluiten. Ondanks de negatieve effecten van de grensafsluitingen waren er ook positieve gevolgen. Niet alleen konden voetgangers en fietsers op een aangenamere en veiligere manier de grens oversteken, ook het sluipverkeer op smalle wegen vanuit Nederland nam aanzienlijk af. Ten slotte daalde fors het aantal inbraken, drugsverkeer en gevallen van sluikstorten.

Veilige fietsgemeente

Tijdelijke tractorsluizen moeten vanaf 1 oktober gemotoriseerd sluipverkeer tegengaan. Landbouwverkeer en passage van fietsers en voetgangers blijft wel mogelijk. In totaal komen er drie sluizen: op de Schafterweg (richting Borkel en Schaft), Toomstraat, aan Den Draad en op de parking (Leugenbarak) richting Bergbosweg (richting Cranendonck). De stad stelde de Nederlandse burgemeesters hiervan op de hoogte en vraagt of zij op hun beurt de nodige bewegwijzering willen voorzien omdat de verkeersborden geplaatst in België niet voldoen aan de Nederlandse normen.

Tijdens de proefopstellingen zullen er verkeerstellingen gebeuren om te kijken of het sluipverkeer zich verplaatst naar andere straten in onze gemeente. Na zes maanden volgt een evaluatie en een inspraakvergadering in het voorjaar van 2021. Rekening houdend met alle ontvangen bemerkingen zal het stadsbestuur een objectief en correct besluit nemen.

Vanaf vandaag

De tractorsluis tussen Budel en Hamont-Achel is vandaag geplaatst. Personenauto’s kunnen daarom niet meer via de Bergbosweg in Budel naar de Beverbeekse Heide in Hamont-Achel rijden. Op de weg liggen nu betonblokken (in de Nederlandse volksmond: varkensruggen) die aanzienlijke schade aan een voertuig kunnen veroorzaken.