Nieuw zebrapad bij winkelcentrum Leuken experiment of een blijvertje?

Op de St. Jobstraat in de wijk Leuken is onlangs een zebrapad aangelegd die voetgangers de gelegenheid biedt om veilig van en naar het winkelcentrum over te steken. Het aangelegde zebrapad maakt onderdeel uit van een experiment. Of het een blijvertje wordt? Dat is nog even de vraag.

Onderdeel van reconstructie rotonde

Dit experiment maakt onderdeel uit van de reconstructie rotonde Ringbaan Oost / Maaslandlaan en St. Jobstraat. Omdat het verkeer is toegenomen heeft de gemeenteraad in juli ingestemd met de aanleg van de nieuwe rotonde om zo ook de verkeersveiligheid te verbeteren.

Deze toekomstige rotonde krijgt dezelfde inrichting zoals bij de rotonde Maaseikerweg / Onzelievevrouwenstraat / St. Maartenslaan, oftewel met vrijliggende fietspaden. Maar volgens het voorkeursontwerp hebben fietsers en voetgangers geen voorrang ten opzichte van het gemotoriseerd verkeer wanneer ze bijvoorbeeld de Ringbaan-Oost willen oversteken.

Experiment met zebrapad

De reden waarom er is gekozen voor een experiment is om te zien wat het effect van het zebrapad. Als blijkt dat de doorstroom in het geding komt, wordt de oversteek toch verplaatst naar de locatie waar hij in het voorstel is ingetekend. Dat is verder van de rotonde af.

Met de experiment-zebra heb je nu de gelegenheid om direct de Jumbo in / uit te rollen. Als het ontwerp wordt uitgevoerd zul je eerst nog een paar meter extra moeten wandelen (en dat doen mensen meestal niet).

Benieuwd naar het voorstel? Bekijk de tekening (PDF): https://iwdg.nl/2HdtUQP