V.V. de Vêrkusköp houdt vastelaovendj op alternatieve wijze levend

De maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus houden de wereld, Nederland, Limburg en dus ook Wieërt-Zuid in zijn greep.

Daar waar ze bij V.V. de Vêrkusköp voor de zomer nog voorzichtig positief gestemd waren over de kansen van de vastelaovendj dit seizoen, is de situatie op dit moment duidelijk een stuk minder positief. Ze kunnen helaas niet anders dan realistisch naar de situatie kijken en concluderen dat een ‘normaal’ vastelaovendj-seizoen niet mogelijk is.

V.V. de Vêrkusköp heeft inmiddels een aantal duidelijke besluiten genomen.

Geen grote activiteiten

Van de grote activiteiten die standaard in het programma zijn opgenomen is inmiddels definitief besloten dat die komend vastelaovendj-seizoen niet gaan plaatsvinden.

Op dit moment staat al definitief een streep doo beide prinsenuitroepingen, de prinsenreceptie, de optocht, Kuit op Zuid, seniorenmiddag, Fieëst inne Vêrkusstâl, het jeugdboorebâl en de baggemiddig. De meest pijnlijke beslissing in dit geheel is dat er in 2021 geen hoogheden worden uitgeroepen.

Specifiek voor de jeugdvastelaovendj gaat V.V. de Vêrkusköp zich tot het laatste moment hard maken om op enige manier een alternatief te bieden. Op dit moment is zelfs een alternatief voor de jeugd niet realistisch en staan de voorbereidingen noodgedwongen in de ijskast.

Wat kan er dan wel?

Dit alles betekent niet dat V.V. de Vêrkusköp ook echt niets gaan ondernemen. In tegendeel! V.V. de Vêrkusköp heeft altijd tot doel gehad de vastelaovendj op Wieërt-Zuid levend te houden, te organiseren en te faciliteren. Dat gaan ze dus ook dit seizoen doen, weliswaar op alternatieve wijze.

Traditioneel vindt rond de 11e van de 11e de opening van het nieuwe seizoen plaats, zo ook dit jaar. De opening van het seizoen zal dit jaar op 14 november uitsluitend digitaal plaatsvinden.

Ook de welbekende Vêrkusköpgazet verschijnt 100% zeker in 2021. De gazet van 2021 belooft nu al een bijzondere editie te worden met veel ruimte voor bijzondere berichten, terugkijken of juist vooruitkijken en uiteraard veel ‘knouwel’.

Voor een verdere alternatieve invulling van de vastelaovendj 2021 liggen bij de Vêrkusköp allerlei creatieve ideeën op de plank. Ideeën waarmee een ‘corona-proof’ vastelaovendj mogelijk zou kunnen zijn. De haalbaarheid van deze alternatieven wordt vanzelfsprekend bepaald door de mogelijkheden die er zijn binnen de dan geldende richtlijnen.

“We hebben besloten om in ieder geval niet het slimste jongetje van de klas uit te hangen, onze verantwoordelijkheid te nemen maar wel in kansen te blijven denken.”, aldus de Vêrkusköp.

De mogelijke alternatieven worden kenbaar gemaakt via de website en social media kanalen van de Vêrkusköp.