Verbod lachgas, vuurwerk en ballonnen in nieuwe APV Weert

Algemeen Weert 3 reacties 3 min. leestijd

In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Weert (APV) staat de regelgeving, zoals die in de gemeente Weert geldt voor een goed en ordelijk gebruik van de openbare ruimte. Deze regels worden van tijd tot tijd aangepast of aangevuld. De gemeenteraad heeft op 8 juli jl. een aantal wijzigingen van de APV vastgesteld. Die zijn op 1 september 2020 in werking getreden.

Uitleg Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

We vinden het in Nederland belangrijk dat we goed met elkaar samenleven. Dat de openbare ruimte netjes is. Dat we rekening houden met elkaar. Om dit goed te kunnen regelen zijn er wetten en regels, zodat iedereen weet wat wel en niet mag. Sommige regels staan in landelijke wetten en gelden voor het hele land. Andere regels gelden alleen maar voor een bepaalde gemeente. Iedere gemeente legt een groot deel van haar eigen regels vast in gemeentelijke verordeningen. Een van die verordeningen is de Algemene Plaatselijke Verordening, bekend onder de afkorting APV. Ook de gemeente Weert heeft een eigen APV. Deze wordt regelmatig geactualiseerd.

Wijzigingen

De wijzigingen van de APV, die op 1 september 2020 in werking zijn getreden, betreffen onder andere een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte, een verbod op het gebruik van knalvuurwerk en van vuurpijlen tijdens de jaarwisseling en een verbod op het oplaten/achterlaten van ballonnen.

Ook weet iemand die een vergunning aanvraagt voor een evenement waarbij wilde dieren worden gebruikt nu direct dat deze aanvraag niet wordt goedgekeurd. Het gebruik van wilde dieren bij een evenement is namelijk niet toegestaan in de gemeente Weert.

Voor in de APV bepaalde openbare inrichtingen (o.a. café’s, restaurants, cafétaria’s) is de exploitatievergunning ingevoerd. Daarnaast geldt voor die openbare inrichtingen nu een algemene sluitingstijd om 02.00 uur. Met een ontheffing is deze uit te breiden naar 04.00 uur.

Ook voor de gebiedsontzegging is er iets gewijzigd. Dat wil zeggen dat personen de toegang tot een bepaald gebied tijdelijk kan worden verboden. Die ontzegging is nu mogelijk voor twee, zes of twaalf weken. Dat hangt af van de zwaarte van de overtreding.

Meer informatie

Wil je precies weten wat er staat in de APV van de gemeente Weert? Kijk dan op de website www.weert.nl

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
3 reacties