Woningen gaan nog steeds als warme broodjes ondanks corona

De woningmarkt is in het derde kwartaal verder verkrapt. De woningen gaan als warme broodjes over de toonbank. Het aanbod op de woningmarkt heeft het record aantal transacties in het 3e kwartaal niet bij kunnen houden. Daarmee is de keuze voor woningzoekers verder beperkt. Wél zijn er nog altijd veel potentiële kopers, zo meldt de NVM.

De NVM krapte-indicator is in het 3e kwartaal op 2 uitgekomen, het laagste niveau van deze eeuw. Een consument kan bij zijn zoektocht nog maar uit twee woningen kiezen, terwijl normaalgesproken dat tussen de 5 tot 10 woningen zijn.

In totaal werden er dit derde kwartaal 41.583 koopwoningen verkocht, het hoogste aantal in bijna 3 jaar en qua verkoop het beste derde kwartaal dat NVM ooit had. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van het tweede kwartaal 2020. Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 is het een stijging van maar liefst 14,4%.

Regio Weert

Ook in Weert steeg het aantal verkochte woningen en prijzen ten opzichte van een jaar eerder. Hierbij de statistieken van de NVM:

  • Aantal verkochte woningen: 262 woningen
  • Ontwikkeling verkopen t.o.v. een jaar eerder 16,9%
  • Gemiddelde verkoopprijs: 310 duizend euro
  • Prijsontwikkeling t.o.v. een jaar eerder: 11,6%

Transactieprijs

De verkoopprijs van de gemiddeld verkochte woning in Nederland is zeer sterk gestegen. Deze komt in het derde kwartaal van 2020 uit op 354.000 euro, een stijging ten opzichte van vorig jaar van 11,6%. Het is meer dan twintig jaar geleden dat de prijsontwikkeling in een jaar tijd zo hoog was. De vraagprijs van de verkochte woningen lag gemiddeld op 348.000 euro, bijna 2 procent onder de uiteindelijke transactieprijs. Van een coronadip, is dus net als in het vorige kwartaal, geen sprake.

NVM-voorzitter Onno Hoes vindt dat het kabinet niet voldoende doet om meer aanbod te creëren. “Als ze geen extra maatregelen treffen dan snijdt het kabinet zichzelf enorm in de vingers. Dat kost namelijk banen, de verduurzaming gaat veel langzamer dan gepland en de woningen zijn voor een gemiddeld huishouden niet meer te betalen. Als je het probleem wil aanpakken en al die mensen niet in de kou wilt laten staan, dan mag je wel met de snelheid van Max Verstappen aan het werk gaan.”

Verkoop woningtypen

Op jaarbasis (2019-Q4 tot en met 2020-Q3) worden er nu bijna 154.000 woningen verkocht door NVM-makelaars. Het woningtype vrijstaand laat de grootste stijging van het aantal verkopen in een jaar zien. Er werden er in het derde kwartaal maar liefst 21,4% meer van verkocht. Ook 2-onder-1-kapwoningen werden flink meer verkocht, 17,7% in de plus vergeleken met vorig jaar.

Van appartementen werden er de afgelopen jaren gestaag steeds minder verkocht, van ruim 13 duizend per kwartaal 4 jaar geleden tot minder dan 9 duizend per kwartaal dit jaar. Dit kwartaal neemt de verkoop weer toe tot boven de 10 duizend. Het is de vraag of het een eenmalige stijging is, of het begin van een herstel van lange tijd ’s lands best verkochte woningtype.

Lana Gerssen, voorzitter van de vakgroep Wonen ziet dit ook dagelijks in de praktijk. “De zomer van 2020 was voor NVM makelaars een andere zomer dan die van voorgaande jaren. Waar normaal in het derde kwartaal sprake is van een seizoensdip en de agenda’s van onze makelaars een wat rustiger beeld gaven, is het deze afgelopen zomer allemaal met volle kracht doorgegaan.

Zowel in het tweede kwartaal als in het derde kwartaal zijn er wat meer woningen te koop gezet dan in de jaren hiervoor. Deze woningen werden echter over het algemeen snel weer verkocht, waardoor de drukte onverminderd doorging in de zomer. Hierdoor is nog steeds sprake van druk op de prijzen en een verdere verkrapping van de markt.”

Trek naar landelijk gebied

Het afgelopen kwartaal zijn er extra veel tweekappers en vrijstaande woningen verkocht, zowel vanuit het aanbod dat net op de markt gekomen is, als hetgeen dat al wat langer te koop stond. De populariteit van deze woningtypen is dus toegenomen.

Het past goed in het beeld dat steeds meer mensen de Randstad verruilen voor het wonen in een minder stedelijk gebied. Deze trend is al sinds eind 2015 ingezet en heeft zich sinds corona doorgezet. In het 3e kwartaal zag de NVM in de provincies Gelderland, Overijssel, Friesland en Limburg het aandeel kopers uit de stedelijke gebieden van de Randstad verder toenemen. 

Nieuwbouwwoningen

Normaal gesproken is de zomervakantie een betrekkelijk rustige periode voor de nieuwbouw. Weinig nieuwbouwprojecten gaan dan in de verkoop. Dit jaar is dat anders. In het derde kwartaal zijn er 10.500 woningen en kavels te koop gezet, circa 2000 meer dan normaal in Q3. Het aanbod heeft het aantal verkopen ook omhoog gestuwd.

Met 9.400 nieuwbouwwoningen en -kavels is er 45% meer verkocht dan in 2019 en 24% meer dan het tweede kwartaal in 2020. Het naar voren halen van nieuwbouwprojecten in het derde kwartaal zal volgens verwachting effect hebben op het aanbod in het vierde kwartaal. Er is namelijk niet ineens meer nieuwbouw beschikbaar.

De stijging van het aanbod is vooral zichtbaar in de appartementenmarkt. In het derde kwartaal van 2020 zijn twee keer zoveel appartementen te koop gezet dan wat normaal in deze periode van het jaar gebruikelijk is. Driekwart van deze appartementen heeft een prijs van 3 ton of hoger.