Eerste exemplaar mensendingen uitgereikt aan wethouder Gabriëls

Vanwege de strenge coronamaatregelen vond de uitreiking van het eerste exemplaar van de bundel ‘mensendingen’ in een ‘huiselijke’ setting plaats.

Omdat talentontwikkeling van jonge creatieve mensen hem na aan het hart ligt, maar ook omdat de cultuursector in deze coronatijd op zijn gat ligt én omdat een schrijver door zoveel mogelijk mensen gelezen wil worden heeft Ton Adriaens besloten om zijn maandelijkse columns in Weert Magazine gebundeld uit te brengen. De opbrengst komt ten goede aan bijzondere creatieve talenten uit de regio Weert.

Samen met Robin Moonen ( cultuurmakelaar gemeente Weert), Frank Rademakers (directeur Rick), Hans Corstjens (Buro Beeldvang) en Jan van Dongen (lid managementteam Rick) wordt het project-ACT verder vorm gegeven.

Doel Project ACT: Activering Creatieve Talenten

Jongeren van 12 tot 22 uit Weert en omgeving die over een bijzonder creatief talent beschikken met een advies, een aanmoediging, een aansporing net dát zetje geven om dit talent verder te ontwikkelen.

Hoe?

Door hen te koppelen aan een senior-coach die op het betreffende culturele vlak zijn sporen heeft verdiend. Iemand met ervaring, een netwerk en de vaardigheid een jongere te begeleiden.

Matchmaker

Als een spin in het web zal een matchmaker het contact tot stand brengen tussen talent en coach. Een talent kan op uitnodiging of op eigen initiatief aan aanvraag doen om in aanmerking te komen  voor ondersteuning door project-ACT. Dit bij voorkeur in de vorm van een ingezonden filmpje of een live pitch waarin het talent zich presenteert en aangeeft wat zijn/haar vraag aan of verwachting van project-ACT is. Een onafhankelijke commissie van professionals beoordeelt elke aanvraag.

Wat heeft project-ACT nog meer te bieden?

 • Het proces van samenwerking tussen bijzonder talent en coach moet gaan leiden tot een concreet product. Dat kan zijn een dans, een beeldhouwwerk, een schilderij, een lied, een videokunstwerk, een podium act of wat dan ook door coach en talent als product wordt beschouwd. Een keer per jaar organiseren de talenten, met ondersteuning vanuit project-ACT, een gezamenlijke presentatie waarbij mogelijk creatieve dwarsverbanden tot stand komen.
 • Een financiële tegemoetkoming is mogelijk tot maximaal € 500,-.  Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de aanschaf van gereedschap, materialen, de kosten voor een bezoek aan werkplaats of expositie of de deelname aan een workshop of seminar op advies van de coach.

Momenteel wordt onderzocht of dit project voorziet in een behoefte en zo ja of het met geoormerkte gelden bij het RICK kan worden ondergebracht. De opbrengst van de bundel mensendingen is daarbij een eerste aanzet. Als een pilot van project-ACT succesvol blijkt zullen subsidies en sponsoren garant staan voor continuering.

Met de aanschaf van deze bundel steunt u dit initiatief. Kosten € 15,-. Bestellen kan via www.mensendingenbestellen.nl of tegen contante betaling bij meerdere afhaaladressen.

 • Kapsalon Wigbert, Maaspoort 21, Weert
 • Kantoor Weert Magazine, Beekstraat 54, Weert
 • Grosfeld schoenmakerij, Langstraat 54, Weert
 • Primera Wouters, Oranjeplein 231, Weert
 • Cigo van Bun, Muntpassage 7, Weert
 • Kapsalon Margriet, Julianastraat 61, Stramproy
 • Pop Up Galerie Nederweert, Lambertushof 3, Nederweert
 • Pleunis Mode, Brugstraat 21, Nederweert
 • Ton Adriaens, Molenpoort 9, Weert