Soepelere regels voor bevoorrading winkels in centrum van Weert

Update ma 30 nov – Het college van burgemeester en wethouders heeft in maart 2020 toegestaan dat bevoorrading van winkels en bedrijven ook tussen 19.00 en 07.00 uur mocht plaatsvinden. Het college vond het belangrijk dat, ongeacht de beperkingen rondom het coronavirus, er voldoende voorraden voor klanten blijven.

Op verzoek van verschillende winkeliers worden deze regels nu ook versoepeld voor de volledige maand december 2020. Deze versoepeling van de regels rondom de bevoorrading geldt ook voor winkels in het promenadegebied.

Wethouder Wendy van Eijk begrijpt dat de nieuwe regels soms tot enige overlast kunnen leiden voor omwonenden.

“Uit onze ervaringen afgelopen maart blijkt dat deze overlast meevalt. In deze uitzonderlijke situatie door het coronavirus is bevoorrading van alle winkels hard nodig. Ook op tijden waarop we dat normaal gesproken niet zouden toestaan. Ik wil omwonenden vragen begrip te hebben voor eventuele overlast.”

Wethouder Van Eijk

Vraag ondernemers

Diverse ondernemingen hebben de gemeente gevraagd of zij buiten de reguliere toegestane tijd van 7.00 tot 19.00 uur mogen laden en lossen. Het college van burgemeester en wethouders is bereid in deze uitzonderlijke situatie tijdelijk af te wijken van de geldende geluidsvoorschriften. Concreet betekent dit dat voor de periode van 1 december 2020 tot en met 31 december 2020 laad- en losactiviteiten 24 uur per dag mogen plaatsvinden.

Promenadegebied

Om te zorgen voor voldoende producten in de winkels in het promenadegebied, mag de bevoorrading in dit gebied plaatsvinden op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 6.00 en 19.00 uur, donderdag tussen 6.00 en 22.00 uur en zaterdag tussen 6.00 en 10.00 (voor zaterdag: alleen daar waar geen weekmarkt plaatsvindt). Het promenadegebied is voor het bevoorraden alleen bereikbaar via de Korenmarkt

Besluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn geluidsvoorschriften opgenomen die bedrijven bij hun activiteiten in acht moeten nemen. Deze voorschriften bieden omwonenden bescherming tegen het geluid dat veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld laad- en losactiviteiten.

In het besluit staat dat tussen 7.00 en 19.00 uur de geluidsvoorschriften niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten. Voor de avond- en nachtperiode gelden deze voorschriften daarentegen wel. Deze normaal gesproken geldende regels worden nu versoepeld.

Update:

Correctie: en zaterdag tussen 6.00 en 10.00 (voor zaterdag: alleen daar waar geen weekmarkt plaatsvindt)