Wethouder Gabriëls opent TaleNT2-school

Na de zomervakantie is vanuit stichting Eduquaat en stichting MeerderWeert een nieuw initiatief van start gegaan voor nieuwkomers en kinderen met een taalachterstand.

In de kleinschalige groepen van TaleNT2, een NT2 taalschool als onderdeel van basisschool De Kameleon, krijgen leerlingen die bij binnenkomst de Nederlandse taal niet beheersen onderwijs op maat. Niet alleen kinderen van statushouders volgen hier les, maar ook kinderen van onder meer expats en arbeidsmigranten. De groepen zijn zeer divers en de aanmeldingen nemen snel toe. De behoefte is groot en de winst voor de leerlingen enorm. En daar gaat het om.

Officiele opening

Op maandagmiddag 16 november heeft wethouder Geert Gabriëls de nieuwe taalschool officieel geopend. Vanwege corona werd het een heel bescheiden feestje. Samen met de leerkrachten en kinderen heeft de wethouder een kijkje mogen nemen in de klassen.

De afgelopen vijf jaar hebben in totaal ruim 750 kinderen, van kleuters tot tieners, persoonlijk en betekenisvol taalonderwijs ontvangen op de KoaLa-school bij het AZC in Weert. Het is een bewuste keuze van de onderwijsbesturen van Weert en Nederweert (stichting Eduquaat en stichting MeerderWeert) om de opgedane expertise niet verloren te laten gaan met de sluiting van deze school.

“De spirit en drive van deze onderwijsprofessionals is fantastisch. Het team, dat vanaf dag één de stuwende kracht was achter dit belangrijke initiatief, bestaat uit leerkrachten van scholen van beide stichtingen. Allemaal willen zij graag in een taalklas blijven”, vertelt Esther Nabben-van Aggel, projectleider NT2 Eduquaat en MeerderWeert. (NT2 staat voor Nederlands als tweede taal, want de moedertaal blijft uiteraard nummer één).

Esther benadrukt dat een KoaLa-school 2.0 niet de ambitie is, maar een bovenschoolse taalklas voor leerlingen uit alle uithoeken van de wereld die ondersteuning nodig hebben bij een goede start in Nederland. “Sinds de zomer hebben we bijvoorbeeld al kinderen uit Frankrijk, Polen, Bulgarije, Cyprus en Guinee mogen verwelkomen. We willen een geborgen en inspirerend pedagogisch klimaat neerzetten voor deze kinderen. Wanneer zij direct naar een reguliere basisschool gaan, kunnen ze buiten de groep vallen, omdat ze de taal niet spreken of verstaan en de gewoontes niet kennen. Binnen TaleNT2 zijn zij allemaal gelijk.”

Dezelfde bloedgroep

De leerlingenpopulatie van De Kameleon is eveneens divers en vormt de perfecte locatie voor TaleNT2. “Onderling bestaat een goede klik. Alle medewerkers hebben dezelfde bloedgroep met een groot hart voor diversiteit”, zegt Esther. “We voelen ons als nieuwe collega’s welkom. Samen pakken we trainingen en projecten op om onze gedeelde visie uit te dragen. We willen deze kinderen een mooie start geven met perspectief op talentontwikkeling.”

Alle nieuwkomers die zich melden op de reguliere wijkschool worden in samenspraak met het intern ondersteuningsteam (IOT) besproken met de directie van de betreffende school. Vandaaruit stromen de leerlingen die voltijds taalonderwijs nodig hebben door naar de TaleNT2-school.

Kinderen die in aanmerking komen voor deeltijd NT2 onderwijs kunnen terecht bij basisschool Aan de Bron en basisschool Het Dal (onderdeel van Brede School Markeent). “De TaleNT2-school beschikt over twee groepen: de bovenbouw voor groep 6 tot en met 8 en de middenbouw voor groep 3 tot en met 5, oftewel leerlingen van 10 tot 13 jaar en leerlingen tussen 7 en 9 jaar”, aldus Imke Stals.

Samen met Peter van den Bosch geeft ze les aan de bovenbouw. Daarnaast is ze lid van het IOT met de expertise NT2. Dit houdt in dat zij helpt bij het in kaart brengen en coördineren van de nieuwe aanwas, maar ook leerkrachten ondersteunt die NT2 leerlingen binnen het reguliere onderwijs in de klas hebben. “De instroom liep vlotter dan verwacht. Na de grote schoolvakantie zijn we op maandag van start gegaan met elf leerlingen en op vrijdag – van diezelfde week – hadden we al vijftien leerlingen.”

Persoonlijke aandacht

“En het is allemaal maatwerk”, gaat Imke verder. “Sommige kinderen zijn reeds Latijns geletterd, andere spreken een taal die gebaseerd is op het Arabische of Cyrillische alfabet. Onze taak bestaat eruit om deze kinderen te begeleiden en hen zo snel mogelijk de Nederlandse taal eigen te laten maken, zonder dat ze hun eerste taal ‘vergeten’. Verder geven we les in rekenen, wereldoriëntatie, gym, muziek et cetera. De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt eveneens veel aandacht.”

Ze vertelt dat het lesgeven aan deze kinderen haar veel voldoening geeft. “Als ze binnen komen moeten ze vaak echt nog even ‘landen’. Daarvoor kun je ze als leerkracht ook de tijd geven binnen deze veilige setting. Als je dan ziet dat ze zich door ‘kleine’ succeservaringen zo snel ontwikkelen, kan ik daar alleen maar blij van worden. Het voelt goed als je de leerlingen weet te betrekken en hun vertrouwen wint ondanks de taalbarrière. Bovendien is het leuk om hen tijdens de lessen kennis te laten maken met Nederland!”

Peter knikt instemmend. “Voor ons als pioniers was de KoaLa-school een onbeschrijflijk prachtige, vaak emotionele, leerzame en bovenal onvergetelijke tijd.” Bij hem bestaat geen enkele twijfel dat zijn werkgeluk, zijn missie, ligt in het NT2 onderwijs. “Hoe leuk is het om met de kinderen te spelen en te filosoferen over de diverse talen die ze spreken. Glunderende gezichten vanwege de waardering voor de eigen taal en daarmee aandacht voor de eigen identiteit.”

Het is een voorrecht

Chiara Siddu en Els Venner geven les aan de middenbouw. Net als Imke en Peter draaiden zij al mee op de Koala-school. Els heeft veel ervaring in kwaliteitszorg binnen het onderwijs en Chiara neemt de ambulante begeleiding deels voor haar rekening. “Regelmatig bespreken we de leerlingen. We bekijken dan of een leerling – eventueel met ondersteuning aan de leerling zelf of aan de leerkracht – op de reguliere school kan instromen”, vertellen de enthousiaste dames. “Het is een voorrecht om met deze doelgroep te mogen werken. Je krijgt er zoveel voor terug en er ontstaat een hechte band met de kinderen”, voegt Els toe.

TaleNT2 is een school waar iedereen zich welkom en thuis mag voelen. “Naar mijn mening zijn we hier al erg goed mee bezig. Er heerst een fijne, toegankelijke sfeer”, vertelt Chiara. “Het is erg dankbaar werk. Je ziet duidelijk snelle groei en de motivatie is voelbaar bij zowel kinderen als docenten! Deze school geeft mij extra energie. Ik ben trots dat we dit in Weert kunnen doen.” 

Een zachte overgang

Een leerling krijgt op de TaleNT2-school maximaal twee jaar NT2-onderwijs. In de laatste maanden van een traject wordt per leerling al een zachte overgang naar de wijkschool ingezet. “In samenspraak met de school kijken we of een kind al kan meedoen aan activiteiten in de wijk, op school of zich al kan aansluiten bij een (sport)vereniging”, aldus de projectleider.

Ze is met recht trots op dit praktijkdebuut, op de eerste projectmatige samenwerking tussen stichting Eduquaat en stichting MeerderWeert. “Onder de directeuren en Ib’ers is al langer sprake van krachtenbundeling, maar dit omvat ons hele speelveld. Overkoepelend doel is dan ook om verbinding te creëren, kennisdeling en -overdracht tussen alle 22 basisscholen die onder onze stichtingen vallen. Zowel op het vlak van onderwijskundige elementen als de (non-verbale) benadering. Daarnaast willen we een optimale bijdrage leveren aan de ontwikkeling van al onze leerlingen.