Cultuursector in Weert kan op steun rekenen

Het culturele werkveld kan er van op aan dat er steun komt vanuit de gemeente Weert om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

De gemeente heeft ruim € 400.000 ontvangen van het Rijk, die ingezet wordt voor de lokale culturele infrastructuur. Daarnaast hebben de provincie Limburg en het landelijke Fonds Podiumkunsten ook een bijdrage geleverd.

De gelden zijn beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor behoud van de lokale culturele voorzieningen. Gemeenten mogen zelf aangeven waar ze de gelden voor inzetten.

De gemeenteraad van Weert heeft op 15 december besloten om een deel van de middelen toe te kennen aan een drietal culturele instellingen. De overige gelden zijn door de gemeenteraad gereserveerd om in 2021 in te zetten voor de lokale cultuursector.

Kunst en cultuur in Weert

Wethouder van cultuur Geert Gabriëls: “Voor de coronacrisis hebben we kunnen zien dat kunst en cultuur bijdragen aan levendigheid in onze gemeente. In Weert hebben we op het culturele vlak de laatste jaren veel opgebouwd en gezien dat mensen onze stad maken. Zeker nu in de lockdown missen we de ontmoetingen, festivals, theaterbezoeken en andere culturele evenementen. Ook de culturele voorzieningen, culturele ondernemers, cultuurmakers en de evenementenbranche hebben het zwaar. Om ervoor te zorgen dat we na corona als stad weer gaan bruisen moeten we nu blijven investeren in de cultuursector. Je merkt pas wat je mist als het er niet meer is. Daarom ben ik blij dat de gemeenteraad van Weert heeft besloten om de verkregen cultuurgelden in te zetten voor het in stand houden van de culturele infrastructuur in Weert!”

Het Munttheater en Muziekcentrum de Bosuil kunnen als één van de eerste rekenen op extra steun. De twee podia ontvangen een bijdrage uit de compensatiegelden van het Rijk, zodat ze ook in aanmerking komen voor steun van de provincie Limburg en van het Fonds Podiumkunsten bij de gevolgen van de coronacrisis. Het Regionaal Instituut voor Kunst en Cultuureducatie (RICK) komt nauwelijks in aanmerking voor landelijke regelingen en heeft veel inkomsten misgelopen, waardoor de gemeenteraad heeft besloten hen ook eenmalig te steunen zodat er vanaf 2021 weer activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Besteding overige budget

De gemeente bekijkt begin 2021 hoe het overige budget van € 170.000 ingezet kan worden. De afgelopen jaren heeft de gemeente Weert veel nieuwe initiatieven ondersteund en is er extra geïnvesteerd in kunst en cultuur in Weert.

Wethouder Geert Gabriëls zegt over de verdere besteding van de gelden: “De komende maanden bekijken we waar de steun het hardste nodig is. Inmiddels hebben we ook begrepen dat er in 2021 een extra cultureel steunpakket vanuit het rijk aan gemeenten wordt uitgekeerd”.