GroenLinks regio Weert start leergang voor potentiële raadsleden

Sinds 1 december is de gemeente Weert een politieke partij rijker; de afdeling GroenLinks regio Weert is opgericht. De partij wil vanaf 2022 vanuit de gemeenteraad actief gaan bijdragen aan een inclusieve, sociale en duurzame toekomst en zoekt daarvoor potentiële raadsleden.

Geïnteresseerden uit de gemeenten Weert of Nederweert die zichzelf herkennen in de idealen van GroenLinks kunnen vanaf 11 januari deelnemen aan een online leergang. “Deze leergang stelt je in staat om kennis te maken met het raadswerk en om te ontdekken of dit iets is dat bij je past.”, aldus afdelingsvoorzitter Marieke Manders.

De leergang bestaat uit 6 afzonderlijke modules: verantwoordelijkheden van de gemeente, netwerken, instrumenten van een raadslid, speechen, politieke stijlentest en een raadssimulatie. De modules worden om de twee á drie weken verzorgd op een maandagavond vanaf 19:30 uur.

Marieke Manders: “GroenLinks staat voor een inclusieve samenleving waarin we solidair zijn met elkaar én met de volgende generaties. Onze idealen zijn: eerlijk, duurzaam en gelijkwaardig. Iedereen die zich kan vinden in deze idealen is bij ons van harte welkom. We zijn een beweging waarbij mensen zich kunnen aansluiten onder het motto: niets hoeft en alles kan. Zo kun je meehelpen met campagne voeren, je kunt activiteiten organiseren, je kunt deelnemen aan activiteiten, maar je kunt je natuurlijk ook politiek inhoudelijk gaan inzetten. Voor onze kandidaat raadsleden vinden we het belangrijk dat ze de tijd krijgen om elkaar goed te leren kennen. Ook vinden we het belangrijk dat ze betrokken worden bij het verkiezingsprogramma. We willen hier ruim de tijd voor nemen. Daarom hebben we ervoor gekozen om al op 11 januari 2021 te starten met onze online leergang voor potentiële raadsleden.”

Geïnteresseerden voor de online leergang kunnen zich aanmelden door een mailtje
te sturen naar [email protected]