Huurkwijtschelding voor buurthuizen en sportverenigingen

De eerste verplichte sluiting vanwege corona heeft bij gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties en beheerstichtingen van buurthuizen in Weert geleid tot financiële problemen.

Het college van B&W heeft nu definitief besloten dat buurthuizen en sportverenigingen, voor binnen- en buitensport betreft, gedeeltelijk te compenseren in de vorm van huurkwijtschelding.

De gemeente wil gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties zo snel mogelijk financiële duidelijkheid geven. Dit geldt ook voor de buurthuizen die een aanvraag hebben ingediend. De uitstel van betaling die eerder is verleend, wordt daarom verrekend met een eventuele definitieve kwijtschelding. De administratieve afhandeling vindt nog in 2020 plaats. De sportverenigingen zijn via een mail op de hoogte gebracht van het besluit. De buurthuizen die een aanvraag hebben gedaan, hebben een brief met daarin het besluit ontvangen.

“We hebben in Weert veel actieve sportverenigingen die bijdragen aan een gezonde, actieve leefstijl van onze inwoners. De afgelopen maanden hebben we gemerkt hoe belangrijk regelmatig bewegen is. Daarom is het goed dat onze sportverenigingen nu deze extra steun ontvangen zodat ze 2021 na de lockdown een goede doorstart kunnen maken.”

Wethouder Wendy van Eijk

Landelijke regeling

Al eerder, op 14 juli 2020, had het college ingestemd met een huurcompensatie voor buurthuizen en sportverenigingen, dit in afwachting van definitieve landelijke compensatie regelingen. Op 15 september 2020 zijn de voorwaarden waaronder gemeenten subsidie kunnen aanvragen ter compensatie van gederfde huurinkomsten uit sportaccommodaties bekend gemaakt.

Voor de vaste huisvestingskosten van buurthuizen is een landelijke regeling in het leven geroepen, de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) vergoeding ter hoogte van
€ 4.000,-. Deze tegemoetkoming is meegenomen in de bepaling van de eventuele aanvullende huurcompensatie door de gemeente.