Unanieme steun gemeenteraad voor VVD-amendement over OZB

Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2020 heeft de raad unaniem zijn steun uitgesproken voor het VVD-amendement over de Onroerende Zaak Belasting (OZB).

Voorafgaand aan deze vergadering had de VVD vragen gesteld over de voorgestelde OZB-tarieven. Uit de antwoorden bleek dat de opbrengsten voor de gemeente circa €229.000,— te hoog waren begroot door een formulefout.

Tijdens het debat op 15 december jl. gaf VVD-raadslid Marie-Thérèse van den Bergh een toelichting op het amendement. De VVD was van mening dat de inwoners niet de dupe mogen worden van deze fout. Door de unanieme steun van de raad zijn de tarieven nu gebaseerd op de voorstellen in de Begroting 2021.