Wijziging in de gemeenteraad van Weert

Archieffoto: gemeenteraad Weert in corona-opstelling

In de maand december vinden er twee wijzigingen plaats in de gemeenteraad van Weert. Bij het CDA en Weert Lokaal vindt er een wisseling plaats.

CDA

Per 15 december aanstaande stopt Thamara Winters als raadslid van het CDA. Zij heeft deze functie vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 vervuld. In de raadsvergadering van 15 december neemt de raad afscheid van Thamara.

Aansluitend wordt Colette Grijmans geïnstalleerd als raadslid. Zij volgt Thamara op. Colette is sinds 5 juli 2018 actief als commissielid-niet-raadslid namens het CDA.

Weert Lokaal

Per 30 december aanstaande keert Iron Verhees-Vaessen, na een periode van ziekte, terug in de gemeenteraad van Weert. Iron had tijdelijk ontslag genomen als raadslid.

Jurrella Kleinmoedig heeft Iron Verhees-Vaessen tijdens haar afwezigheid vervangen als raadslid. Haar tijdelijke raadslidmaatschap eindigt op 30 december 2020.

In de raadsvergadering van 15 december aanstaande wordt Jurella benoemd als commissielid-niet-raadslid namens Weert Lokaal. Deze functie vervulde zij ook al vanaf 5 juli 2018, totdat zij tijdelijk raadslid werd.