Plan voor 10 woningen op bakkerij-locatie in Stramproy

Tot 1 december 2020 werden er nog zaken gedaan bij Bakkerij Hendrikx aan de Monseigneur Nolensstraat 5 te Stramproy. Nu staat het pand leeg en is bij de gemeente Weert een plan ingediend om op deze locatie 10 woningen te realiseren. Grotendeels voor de sociale huursector.

Het plan ligt overigens al langer op tafel. De gemeente heeft in augustus 2018 al aangegeven in principe te willen meewerken. Nu de locatie is vrijgekomen kan ook een bestemmingsplan worden uitgewerkt.

Plan

Volgens het plan worden de woning, winkel en bakkerij gesloopt. Aan de straatzijde wil de initiatiefnemer 6 apparaten in twee bouwlagen realiseren. Aan de achterzijde moeten 4 grondgebonden woningen komen. Het ontwerp heeft de vorm van een halve hoeveboerderij. Op het eigen terrein worden 14 parkeerplaatsen gerealiseerd.

Bestemmingsplan

Ter plaatse is het onlangs vastgestelde bestemmingsplan ‘Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy’ van kracht. De locatie heeft de bestemming ‘Centrum’. Het toevoegen van woningen binnen het bouwvlak is rechtstreeks toegelaten. Het bouwen van woningen buiten het bouwvlak is niet toegelaten. Het plan is dan ook in strijd met het bestemmingsplan.

Echter door het zogeheten planologisch mogelijk maken van 10, voor het merendeel sociale, huurwoningen, wordt ingespeeld op de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte in Stramproy en er worden m2 detailhandel geschrapt. Er is behoefte aan woningen voor kleine huishoudens en dus wil de gemeente graag meewerken.

Het aangepaste bestemmingsplan wordt als ontwerp plan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Na goedkeuring kan het plan doorgang vinden.