Aangepaste busdienstregeling voor Arriva Limburg

Sinds maart 2020 heeft Arriva te maken met minder reizigers vanwege de coronacris.  De reizigersaantallen schommelen tussen de 10/15% in de luwste (lockdown-)periodes tot 40%, met uitschieters naar 70%, ten tijde van versoepeling. 

Dit heeft ingrijpende gevolgen voor het openbaar vervoer, ook in Limburg. De dienstverlening kan daarom de komende periode vaker worden aangepast op de gemeten reizigersaantallen en veranderende reizigersstromen. Vanaf 21 februari start Arriva in Limburg daarom met een aangepaste busdienstregeling.

In het voorbije jaar heeft Arriva de reizigersaantallen- en stromen goed gemonitord. Die data zijn verwerkt in scenario’s – verschillende dienstregelingen – die zo passend mogelijk zijn gemaakt op te verwachte reizigersaantallen en reizigersstromen. Zo zal Arriva in Limburg vanaf zondag 21 februari de dienstregeling voor bus wijzigen. Deze wijzigingen kregen een positief advies van het Reizigersoverleg Limburg waarna akkoord van de opdrachtgever Provincie Limburg volgde.
 
In de dienstregeling die per 21 februari voor de Arriva bussen in Limburg start, rijden de meeste streeklijnen een uursdienst en de stadslijnen ten minste een halfuursdienst (2 keer per uur). De vroegste – en laatste rit(ten) vervallen. Voor een aantal kleine kernen vervalt het zogenaamde vraag gestuurd vervoer (ov-shuttles en ov-lijntaxi’s) geheel of gedeeltelijk. 

De buurtbussen, die sinds 18 januari weer rijden, blijven gewoon onderdeel van het ov in Limburg. Voor de herstart van de scholierenlijnen volgt Arriva de maatregelen van het Kabinet.

De details van de wijzigingen zijn terug te vinden op de website van Arriva en zijn verwerkt in de reisplanners. Verder worden reizigers in de bussen en treinen van Arriva alert gemaakt op de start, per 12 februari, van de nieuwe dienstregeling.