Gemeente Leudal neemt deel in Platteland in Ontwikkeling Weerterland

De al langer samenwerkende partijen bekrachtigden eerder deze week de uitbreiding van de samenwerking door de ondertekening van de overeenkomst. Naast de gemeenten Nederweert en Weert, LLTB, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en Natuurmonumenten (vertegenwoordiger namens alle natuurpartijen in het gebied) is gemeente Leudal nu ook partner binnen Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland.

“In ons buitengebied is nog een groot aantal (overheids)opgaven te realiseren op het gebied van landbouw, klimaat, energie, recreatie en toerisme, monumenten, leefbaarheid, natuur en verbinding tussen stad en platteland. We zien het buitengebied als een ruimte waarin agrarische cultuur en natuur elkaar aanvullen en in elkaar overlopen. Maar er leven ook wensen en ideeën bij de bewoners en gebruikers van het buitengebied, die we graag samen verwezenlijken”, aldus Michel Graef, wethouder gemeente Leudal en lid van stuurgroep Platteland in Ontwikkeling Weerterland.

Actiever inspelen op veranderingen buitengebied

“Het buitengebied is behoorlijk in beweging. Agrariërs onderzoeken nieuwe verdienmodellen. Weer anderen besluiten te stoppen door gebruik te maken van allerhande regelingen. Hierdoor komen bedrijven leeg te staan. Zulke factoren zijn van invloed op de positie van en de mogelijkheden voor de landbouw”, vervolgt Michel Graef.

“Daarnaast zijn klimaatverandering en stikstofproblematiek urgente thema’s.
Toekomstige landbouw is niet per definitie natuurinclusief of biologisch, maar zet wel in
op verbetering van de vitaliteit van bodem en waterhuishouding. Die verbetering willen
we bereiken door het herstellen van natuurlijke processen in de landbouwmethoden.
Maar we zien ook ruimte voor groene energie en vormen van recreatie, die de waarde
van het buitengebied versterken”.

Samenwerking

Frank Voss, voorzitter van de stuurgroep PiO Weerterland, is in zijn nopjes met de deelname van gemeente Leudal. “Alles wat we moeten aanpakken in het buitengebied is een gezamenlijke opgave en die opgaven houden niet op bij onze gemeentegrenzen.

Vanuit deze samenwerking kunnen we nog beter doelen en inzet van middelen op elkaar afstemmen en waar mogelijk verbinden. Dat vergroot de mogelijkheid om deze opgaven, wensen en ideeën te verwezenlijken. De 30 projecten, met een investering van ca. 17,2 mln. welke we de afgelopen 3 jaar hebben uitgewerkt, bewijzen dat. Met een integrale aanpak, waarbij partijen blijven zoeken naar meerwaarde binnen de verschillende, bestaande én aankomende, opgaven en ideeën. Maar vooral met elkaar in gesprek gaan levert grote winst op. ”Met name begrip voor elkaars opgaven en standpunten”.

Platteland in Ontwikkeling Weerterland

Met het besef van ‘samen meer waard’ hebben inmiddels 7 partijen, gemeenten Nederweert, Weert en vanaf nu Leudal, LLTB, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en Natuurmonumenten, sinds november 2018 hun krachten officieel gebundeld. Zij zetten zich in om samen met de streek opgaven, wensen en ideeën op allerlei vlakken in het buitengebied van Weerterland uit te voeren.