Conflict na ontslag van bestuursleden bij Bospop

Afgelopen weekend zijn drie van de zeven bestuursleden van Bospop ontslagen. De afgelopen periode is er een verschil van inzicht gegroeid tussen Peter Verkennis en de drie ontslagen bestuursleden over de toekomst van (Stichting) Bospop.

De ontslagen bestuursleden zijn het niet eens met hun ontslag. Volgens 1Limburg ligt een nieuwe wet, die per 1 juli in werking treedt, ten grondslag aan het conflict. Het gaat om de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen(WBTR). Deze is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren.

Voorzitter Verkennis van Bospop vertelt tegenover 1Limburg dat de organisatie gescheiden moet worden. ‘Enerzijds een bestuur dat zich bezig houdt met beleid en anderzijds een managementteam voor de uitvoerende taken’.

Zowel het huidige bestuur als de ontslagen bestuursleden beraden zich over wat er nu verder moet gebeuren. De ontslagen bestuursleden stellen voor om een bemiddelaar aan te stellen.