De raad van toezicht van SJG Weert maakt bekend dat Gertjan Kamps en Henri Janssen het nieuwe bestuur vormen van ...

Binnen het bestuur van van Stichting Bospop is onenigheid ontstaan over de keuze van een nieuw in te voeren bestuursmodel. ...

Afgelopen weekend zijn drie van de zeven bestuursleden van Bospop ontslagen. De afgelopen periode is er een verschil van inzicht ...

Marcel Camp, Jeroen Goubet en Kees de Korver zijn in haar Algemene Ledenvergadering door de leden benoemd als nieuwe bestuursleden ...

Tijdens een algemene ledenvergadering van de PvdA-Weert afgelopen week in het Keenter Hart, is een tweehoofdig bestuur gekozen. Dit ‘overbruggingsbestuur’ ...

Op de Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2018 hebben de leden van Weert Lokaal een nieuw bestuur gekozen. René Laenen ...

De fracties in de gemeenteraad van Weert Lokaal, CDA, VVD, SP en D66 hebben gezamenlijk het programma ‘Weert koerst op ...

Per 1 januari is het bestuur van de Stichting Voedselbank Weert weer compleet met Ria Zincken (voorzitster), Vivian Hoeben (penningmeester) ...

De Bewoners Organisatie Binnenstad (BOB) Weert is op zoek naar enthousiaste, gekwalificeerde bestuursleden die samen voor de thema’s, schoon, heel ...