Extra impuls voor cliëntondersteuning in Weert

Eind 2020 heeft de gemeente Weert van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) een projectsubsidie van € 438.125,- ontvangen voor de uitvoering van het ingediende plan om onafhankelijke cliëntondersteuning verder te ontwikkelen.

Doel van het ministerie is om in heel Nederland cliëntondersteuning te laten uitgroeien tot een laagdrempelige en zinvolle voorziening. Dat gebeurt door gemeenten zoals Weert die vernieuwend bezig zijn in hun regio bij die ontwikkeling het voortouw te laten nemen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die inwoners helpt bij het regelen van passende zorg en ondersteuning. Met behulp van cliëntondersteuning slaagt een groot deel van de mensen erin om weer zelf regie te voeren over hun leven en mee te doen.

Cliëntondersteuners helpen inwoners

Cliëntondersteuners zijn onafhankelijk en denken mee in het belang van de inwoner. Zij geven bijvoorbeeld informatie of advies over problemen of vragen waar iemand zelf niet uitkomt. Ook niet met hulp van mensen om zich heen. In zo’n situatie kan een cliëntondersteuner korte tijd meedenken. Vaak komt men er dan samen uit en is verdere zorg en ondersteuning niet nodig.

Een cliëntondersteuner kan iemand ook helpen door samen te kijken hoe iemand meer zelf kan doen. Bijvoorbeeld bij wonen, werken, naar school of dagbesteding gaan, zorg en jeugdhulp. Hulp is ook mogelijk als iemand moeite heeft om met geld om te gaan en misschien al schulden heeft.

Verbeteren bekendheid en uitvoering

Wethouder Paul Sterk laat weten dat cliëntondersteuning in Weert een belangrijk onderwerp is: “Dat we nu subsidie van VWS ontvangen voor ons plan om cliëntondersteuning verder te ontwikkelen, is een mooie bevestiging van waar we mee bezig zijn. Nu gaan we nog actiever inzetten op het realiseren van een levensloopbestendige cliëntondersteuning.

De verschillende wetten (Wmo, Wlz, Jeugdwet, Participatiewet) leiden nu helaas onbedoeld nog tot verkokering. We gaan aan de slag met een cliëntondersteuner die de inwoner helpt bij het maken van keuzes op alle leefgebieden en die daarmee dwars door de verkokering van alle wetten heen gaat. We werken er ook aan dat cliëntondersteuning en de algemene voorzieningen beter vindbaar worden, zowel voor onze inwoners als professionals.”

Contact

Voor cliëntondersteuning kunnen alle inwoners van de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert terecht bij het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg: 088 – 6560600 (op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur), [email protected] of www.amwml.nl