Gedeputeerden Koopmans en Mackus stappen op

De gedeputeerden Ger Koopmans (Cultuur, Financiën en Integratie) en Hubert Mackus (Landbouw, Landschap en Mobiliteit) hebben hun ontslag aangeboden aan Provinciale Staten. Aanleiding is de twijfel die is gerezen over de besteding van subsidiegelden door de directeur van een van de partners van de Provincie in landschapsbeheer.

Het College van Gedeputeerde Staten spreekt in een reactie zijn waardering uit voor de grote bijdrage en inzet die beide gedeputeerden in het zogeheten extraparlementaire College hebben geleverd ten behoeve van de ontwikkeling van de provincie en haar inwoners.

Het extraparlementaire College geeft aan dat het zich nadrukkelijk verantwoordelijk blijft voelen voor de ambities en uitgangspunten van het collegeakkoord en de betekenis daarvan voor Limburg. Het College blijft daarom verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van de beleidskaders zoals die door de Staten zijn vastgesteld.

In de context van een extraparlementair College is het aan de Staten om richting te geven aan de wijze waarop dient te worden omgegaan met de nu opengevallen vacatures.