Er wordt nog altijd gepraat over de komst van het Van der Valk hotel op Kampershoek 2.0 in Weert. De ...

René Fontijn uit Stramproy is unaniem verkozen tot de nieuwe voorzitter van het afdelingsbestuur van D66 Land van Weert (gemeenten ...

Schrikt de politiek jou af? Denk je: “Politiek? Echt niets voor mij!” Dan kun je nu horen waarom vrouwen wel ...

Het bestuur van Weert Lokaal heeft naar aanleiding van het naar buiten gekomen filmpje waarin Niek Gruijthuijsen een persiflage van ...

De invoering van de Regionale Energie Strategie, de zogenaamde RES, in 2021 heeft naar verwachting nogal wat consequenties voor de ...

DUS Weert heeft aan het college van B&W en commissie Middelen en Bestuur vragen gesteld naar aanleiding van de ontruiming ...

Op 7 januari, enkele dagen voor de publicaties in De Limbuger over de burgemeester, heeft de CDA-fractie aan het college ...

(Video) In het betoog van Jos Heijmans kwam het verwijt dat de wethouders hem nooit een eerlijke kans gegeven hebben ...

Al maanden zit onze gemeente zonder een burgemeester die boven de partijen staat. Integendeel, in Weert worden persoonlijke belangen tot ...

Een jaar geleden werd door Natuurbegraafplaats Weerterland BV een plan ingediend om een natuurbegraafplaats aan te leggen in Weert. Het ...