Punt Welzijn helpt bij vragen nieuwe wet WBTR

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg WBTR, in werking. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt voor verenigingen en stichtingen.

De wet is erop gericht om krantenkoppen als ‘De penningmeester van het bestuur van vereniging X is er met de kas vandoor’ te voorkomen. Punt Welzijn heeft zich namens de vrijwilligersorganisaties in Nederweert en Weert verdiept in deze nieuwe wet en contact gezocht met verschillende instanties.

Notaris Houben uit Weert is gevraagd om een reactie op hoofdlijnen omtrent de wet en de consequenties voor verenigingen en stichtingen. Deze informatie is te vinden op de website van Punt Welzijn.

Vrijwilligersorganisaties die naar aanleiding hiervan vragen hebben, kunnen een mail sturen naar [email protected]. De vragen worden verzameld en aan de notaris doorgestuurd. De antwoorden worden zowel gedeeld met de vraagstellers als algemeen geplaatst op de website van Punt Welzijn.

Integer besturen

De nieuwe wet is bedoeld als hulpmiddel om het besturen van een vereniging of stichting te vergemakkelijken. Belangrijk is dat een bestuur met elkaar bespreekt wat ‘integer besturen’ inhoudt en hoe je daar vervolgens met elkaar afspraken over vastlegt. Ook is het van belang om kritisch te kijken of het nodig is om als vereniging of stichting verdere stappen te ondernemen. Hiervoor is contact gezocht met de IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen), die een WBTR-stappenplan hebben ontwikkeld. Het stappenplan geeft informatie over de nieuwe verplichtingen en biedt de mogelijkheid vast te leggen hoe de vereniging/stichting hieraan voldoet.

Gratis webinar

Punt Welzijn heeft zich bij IVBB aangesloten als koepelorganisatie, waardoor verenigingen en stichtingen uit Weert en Nederweert met 50% korting het stappenplan kunnen doorlopen en kunnen deelnemen aan een webinar.

De (gratis) webinar vindt plaats op 19 april. De uitleg van Notaris Houben, kortingscode van het stappenplan, link naar de webinar van 19 april én overige informatie (waaronder nog meer te volgen webinars en een gratis checklist van vereniging NOV), zijn allemaal te vinden op www.puntwelzijn.nl/wbtr.