Denk mee over ecologisch bermbeheer in Weert

Algemeen Weert 2 reacties 4 min. leestijd

Het bermbeheer van het buitengebied van Weert is dit jaar voor inwoners te volgen via een interactieve kaart. Het gaat om een experiment waarbij in de uitvoering extra aandacht is voor ecologisch beheer in de bermen. Dat vergroot namelijk de biodiversiteit, de overlevingskans van insecten en de belevingswaarde van bermen. Iedereen kan op de kaart de werkzaamheden bekijken en daar van 21 april tot en met 28 mei vragen over stellen.

“Bermen omvatten grote oppervlakten binnen de gemeente Weert en worden soms als ‘nutteloos’ gezien. Voor dieren en planten kunnen het echter zeer belangrijke verbindingszones zijn en bermen kunnen er daarnaast ook gewoon mooi uitzien. Het is dus belangrijk dat we aandacht hebben voor het onderhoud en maaibeheer van deze groene stroken.”

Wethouder Gabriëls

In 2022 vindt een nieuwe aanbesteding plaats voor het bermenbeheer. Door dit jaar te experimenteren in de uitvoering en suggesties bij inwoners op te halen, kan de aanbesteding beter worden voorbereid.

Tips en vragen over experiment

Inwoners van Weert kunnen via een kaart op weert.nl/bermbeheer het bermbeheer in het buitengebied nauwkeurig volgen. Op een interactieve kaart is te zien welk beheertype bij welke berm wordt toegepast. Tussen 21 april en 28 mei mag iedereen daar vragen over stellen of een tip geven. Binnen vijf werkdagen ontvangen vragenstellers een antwoord.

De ontvangen suggesties en tips zijn direct daarna onderdeel van de afwegingen voor het bermbeheer van 2022. De interactieve kaart en de mogelijkheid om vragen te stellen blijven het hele jaar beschikbaar.

Kleurrijke en levendige bermen

Ecologisch bermbeheer houdt in dat ze minder maaien, meer gefaseerd maaien en maaisel afvoeren. Eentonig gras verandert in bermen die biodiverser, kleurrijker en levendiger ogen. Dit betekent niet dat de bermen nu allemaal één grote wildernis gaan worden. Vaak blijven ze de bermen nog één tot twee keer per jaar maaien voor het bevorderen van een bloemrijke vegetatie.  

Gefaseerd maaien houdt in dat ze kleine stukken (20% van de berm) niet maaien. De niet gemaaide stukken dienen als schuilgelegenheid, voedselplek en voortplantingsplek voor diverse soorten. Dit is van belang voor insecten en voor andere dieren zoals egels, vogels en muizen die in de hoge vegetatie schuilen. Ook krijgen planten de kans om langer te bloeien en zaad te verspreiden.

Uiteraard houden ze ook bij ecologisch bermbeheer nog steeds rekening met de verkeersveiligheid. Zo blijven ze frequent maaien langs uitzichthoeken bij kruispunten, inritten en meterstroken langs fietspaden.

Natuur dichter bij huis

Door bermen ecologisch te beheren bevindt de natuur zich al als ware om de hoek. De bloemrijke bermen maken een grijs straatbeeld al gauw levendiger en kleurrijker. Een ecologisch beheerde berm zal anders ogen dan kort gemaaid gras. Het lijkt misschien alsof de gemeente de bermen slecht onderhoudt. Het tegenovergestelde is echter waar. Ook ecologisch beheerde bermen blijven we beheren om te voorkomen dat het een en al ruigte wordt.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
2 reacties