Gemeente Weert wil minder auto’s en meer fietsen

Volgens het nog vast te stellen mobiliteitsplan 2030 worden lopen en fietsen in de toekomst de meest voor de hand liggende vervoersmiddelen in Weert. Hiervoor zijn veilige en comfortabele loop- en fietsverbindingen tussen de wijken en dorpen en gemeenten om Weert heen nodig.

20 procent van het totale energieverbruik van Weert gaat op aan mobiliteit. Door onderzoeken, plannen en bewustwordingscampagnes wil de gemeente Weert meer mensen (vanuit de auto) op de fiets krijgen en elektrische vervoerbewegingen bevorderen voor energiezuinige dan wel energie neutrale mobiliteit.

Waar denken ze aan?

In het mobiliteitsplan wordt een aantal denkrichtingen beschreven. Zo zou op een groot aantal wegen binnen de bebouwde kom van Weert de snelheid teruggaan van 50 naar 30 km/u. Op een aantal wegen in het buitengebied van 80 naar 60 km/u verlaagd. Verder wordt gedacht aan het gefaseerd weren van voertuigen met fossiele brandstof in de bebouwde kommen.

Onderzocht wordt de haalbaarheid van smarthubs bij de afrit Weert Noord, de afrit Kelpen-Oler en langs de Ringbaan-Noord en het ophalen van pakketjes bij pick-up points. Samen met de regio wil Weert een snelle hoofdfietsroute tussen Weert en Eindhoven langs de A2 realiseren.

Voor het stadscentrum wordt gedacht aan een bewaakte fietsenstalling op parkeerterrein Oud Gasthuisplein bij het voormalige stadhuis. Ook is er aandacht voor veilige schoolomgevingen en in het bijzonder de oversteekplaats bij het College.

Het mobiliteitsplan gaat uit van nu (2021-2023), later (binnen 5 jaar) en straks (binnen 10 jaar). Bij het nu hoort ook de aanpak van de Johan Willem Frisolaan.

Draait het om mobiliteit of duurzaamheid?

In de commissievergadering van 1 april j.l. ging het vooral om de discussie of het voorliggende plan draait om mobiliteit of duurzaamheid en wat wordt er nu precies wordt vastgesteld.

Wethouder Martijn van den Heuvel gaf aan dat niemand weet hoe de toekomst eruit zal zien. “Het plan bevat toekomstige denkrichtingen. Wat we vaststellen zijn de investeringen voor onderzoek, plannen en campagnes voor de komende 2,5 jaar.”

Reacties politieke partijen

Weert Lokaal en D66 zijn positief over het plan. DUS Weert, PvdA en het CDA hebben hun bedenkingen. Terwijl de VVD ronduit geschrokken is van het plan. “We hadden een concreet plan verwacht. Geen luchtfietserij. Wij zijn de vroem-vroem-vroem partij en vinden dat Weert goed bereikbaar moet zijn. Dat kan ook met elektrische auto’s. Verlaag niet de snelheden, maar pak de knelpunten aan”, aldus Joost Wiezer.

Peter Weekers (DUS Weert) miste de stem van de ouderen bij de totstandkoming van het plan. Wat zijn hun mobiliteitswensen? En waarom gaat het grootste gedeelte van beschikbare budget van 400.000 euro naar onderzoek en slechts een klein deel naar de uitvoering?”

PvdA noemde het een selectief plan. “Mensen met een smalle beurs rijden vaak langer in oude en dus auto’s met fossiele brandstof. Bij het weren van auto’s met fossiele brandstof wordt deze groep het zwaarst getroffen.”

Het CDA heeft moeite met de stelligheden die in het rapport staan en de grote rol die duurzaamheid erin speelt. “Het gaat erom dat we de burgers dienen en niet pesten”, zegt Peter Mols In zijn beantwoording benadrukte wethouder Martijn van den Heuvel dat mobiliteit niet los is te koppelen van duurzaamheid en andersom. Verder komt er een generatie aan die anders omgaat met mobiliteit. Wat we nu vaststellen zijn de plannen voor de komende tweeënhalf jaar.”

Het mobiliteitsplan 2030 is een bespreekstuk voor de gemeenteraadsvergadering van 14 april.


Een bijdrage van Arjanne van Voorst