Herinrichting centrum Budel gaat van start

Budel – Een aangenaam en groen verblijfskarakter met voldoende ruimte voor parkeerplaatsen en waterberging; dat is het doel voor het centrum van Budel. De gemeente Cranendonck gaat namelijk aan de slag met het opnieuw inrichten van het centrumgebied.

“Dit is nodig om het centrum toekomstbestendig te maken, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, parkeren en verblijven”, aldus wethouder Frans Kuppens. “Het komende half jaar gaan we werken aan een ontwerp waarbij inwoners, bezoekers en ondernemers van het centrum in Budel actief worden betrokken”. 

In juli 2020 nam de gemeenteraad het raadsvoorstel over de herinrichting Centrum Budel aan. Daarna is er een aanbesteding opgestart en doorlopen. De aanbesteding werd gewonnen door het civieltechnisch bureau Jens Ingenieurs en Adviseurs. Dit bureau is inmiddels begonnen met de projectvoorbereiding.

Inwoners kunnen meedenken

Ten eerste worden bewoners en bezoekers van het projectgebied in de gelegenheid gesteld hun wensen kenbaar te maken. In een enquête kunnen zij aangeven wat zij belangrijk vinden wat betreft groen, verkeer, klimaat en leefbaarheid. Inwoners en ondernemers uit het projectgebied ontvangen hierover een brief. Andere inwoners van Budel en de rest van de gemeente informeren we via onze website, de gemeentepagina in HAC Weekblad en social media.

Daarnaast gaat het ingenieursbureau in gesprek met belanghebbenden in het gebied, zoals ondernemers. Tenslotte kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de klankbordgroep en een actieve rol vervullen in de totstandkoming van het voorontwerp.

Vervolg

Alle wensen worden bekeken en waar mogelijk verwerkt in het eerste ontwerp. Op 2 april is de projectwebsite Herinrichting Budel live gegaan, waarop alle informatie en voortgang over het project te vinden is. Vervolgens presenteert het ingenieursbureau het voorlopig ontwerp online. Ook hier zijn suggesties voor verbeteringen welkom. De planning is eind derde kwartaal een definitief ontwerp te hebben. Dan kunnen we (via een aanbesteding) op zoek naar een aannemer die het plan gaat uitvoeren.

Het projectgebied

Het project heeft betrekking op de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum en aanliggende woonstraten in Budel. Dit zijn Capucijnerplein, Deken van Baarsstraat en de Dr. Anton Mathijsenstraat tot aan de Borgh), de dorpsentrees: Dr. Anton Mathijsenstraat (rotonde binnenkomst Budel tot de Borgh) en Deken van Baarsstraat (buiten het Centrum), en de woongebieden. Eventuele ideeën die buiten dit project vallen bekijkt de gemeente maar vallen buiten het ontwerp dat Jens Ingenieurs en Adviseurs opstelt.