Aantal voortijdig schoolverlaters in Weert gestegen

Elk jaar ontvangt de gemeente Weert van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) de cijfers van voortijdig schoolverlaters (VSV). Weert laat volgens de laatste nieuwe cijfers een stijging van voortijdig schoolverlaters, terwijl Nederweert en Leudal een daling laten zien ten opzichte van schooljaar 2018-2019.

Verklaring voor de stijging

De stijging in Weert komt doordat voormalig AZC-ers (Asiel Zoekers Centrum) die al enige tijd niet meer in Weert wonen, zich niet in de nieuwe woonplaats laten inschrijven. Het gaat om 8 jongeren in de leeftijd van 16-23 jaar. Deze jongeren hebben geen schoolinschrijving en ‘wonen in Weert’. DUO ziet hen dan nog als VSV-ers voor Weert.

Uitgeschreven

De afdeling Burgerzaken van de gemeente Weert heeft besloten om eind april 2021 alle voormalig AZC-ers van de Kazernelaan uit te schrijven uit Weert.

De aanpak van voortijdig schoolverlaten was tot 2021 doorontwikkeld met als doelstelling om dit jaar maximaal 20.000 VSV-ers landelijk te behalen. Vanwege corona is dit aantal niet behaald en zijn er landelijk 22.785 VSV-ers. In de periode 2021-2024 zijn nieuwe maatregelen ontwikkeld om voortijdig schoolverlaten terug te dringen en toch te komen tot 20.000 VSV-ers in 2024.

Subsidies Rijksoverheid

Er wordt subsidie ontvangen voor de uitvoering van een VSV programma, waarbij kwetsbare jongeren een speerpunt in de nieuwe aanpak. Het Rijk heeft ook extra middelen beschikbaar gesteld in verband met de gevolgen van corona(-maatregelen). Met het onderwijs op afstand waren jongeren vaak niet in beeld en was er extra contact met school en werden ook door de consulenten huisbezoeken gedaan.

Grafiek

In onderstaande grafiek zie je de percentages voor de gemeente Weert, Nederweert en Leudal in vergelijking tot de landelijke percentages en ook met onze eigen regio Noord en Midden Limburg.