Buurt Beatrixlaan protesteert opnieuw tegen mogelijke komst Cruyff Court

Beatrixlaan

Gisteren werd bekend dat een grasveld naast het KEC aan de Beatrixlaan in Weert opnieuw in beeld is voor een Cruyff Court. Een aantal buurtbewoners van de Beatrixlaan werd onaangenaam verrast door deze bekendmaking. De wethouder laat vandaag in een reactie weten waarom de Beatrixlaan nog in beeld is.

Namens 11 huishoudens is er gisteren een brief gestuurd naar het college van B&W en de gemeenteraad van Weert. De betreffende buurtbewoners hebben reeds eerder bezwaar gemaakt tegen de komst van een Cruyff Court. Er ontbreekt draagvlak zoals steun van de directe omwonenden en hun inzet in sociale controle. Dat is een van de essentiële kernwaarden van de Cruyff Foundation, zo stellen de buurtbewoners.

In september 2020 kwam de locatie ook al in beeld. Toen werd er door een aantal buurtbewoners bezwaar gemaakt. Toen werd er ook gebruik gemaakt van het spreekrecht tijdens een vergadering. Men maakt zich vooral zorgen over de overlast. Ze verwijzen daarbij naar andere steden als referentie. “Omdat het Court wat uit het zicht ligt, is er weinig sociale controle.”

Het draagvlak van de huidige omwonenden enkel is verslechterd, zo wordt in de brief aangegeven. De buurtbewoners werden door de gemeente Weert per brief geïnformeerd over het de locatiekeuze. Echter slechts enkele uren later stonden medewerkers van Punt Welzijn al op de stoep voor een draagvlakmeting. De verrassing was groot en voor de bewoners liepen de emoties dan ook zeer hoog op.

“Door de locatie Beatrixlaan/KEC opnieuw te overwegen passeert men niet alleen de direct
omwonenden, maar ook de jongere inwoners elders in Weert die juist staan te springen om
een Cruyff Court.”, aldus de bezwaarmakers.

Het is voor de buurtbewoners absoluut onduidelijk welke locaties en afwegingscriteria er in het nieuwe locatieonderzoek zijn meegenomen en hoe de uiteindelijke beoordeling heeft plaatsgevonden. In het kader van een transparante overheid, duidelijke communicatie en
burgerparticipatie willen ze over dit hele locatiekeuzeproces goed en correct geïnformeerd willen worden.

Meerwaarde

Wethouder Van den Heuvel van de gemeente Weert reageert: “In het coalitieprogramma staat dat we graag meer mogelijk willen maken voor sport en spel in de openbare ruimte en dagelijks bewegen willen bevorderen, onder andere door de aanleg van een Cruyff Court. Een Cruyff Court is een enorme meerwaarde voor de jeugd in Weert”.

Beatrixlaan nog steeds kansrijk

Op verzoek van de gemeenteraad is onderzocht welke locaties in Weert geschikt zijn voor een Cruyff Court. Er zijn 23 locaties onderzocht en afgewogen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de locatie aan de Beatrixlaan nog steeds als zeer kansrijke locatie wordt aangemerkt, onder andere vanwege de maatschappelijk meerwaarde, ligging en veiligheid. Hierbij zijn verschillende partijen betrokken, waaronder de Johan Cruyff Foundation, opbouwwerker, de woningbouwcorporatie en wijkagenten. Een tweede kansrijke locatie is het speelveld aan de Serviliusstraat in de wijk Keent.

“We vonden het belangrijk om omwonenden hier zo snel mogelijk na het besluit van B&W over te informeren, zodat ze het niet via andere kanalen zouden vernemen. Daarover hebben ze een brief ontvangen. Omdat ook draagvlak belangrijk blijft, wordt er op dit moment door Punt Welzijn gesproken met de direct omwonenden van de twee mogelijke locaties. De resultaten van dit draagvlakonderzoek worden tijdig bij de gemeenteraad aangeleverd, zodat ze deze kunnen meenemen in de besluitvorming. Zoals gebruikelijk worden collegebesluiten een week later openbaar gemaakt. Komende week kunnen de inwoners lezen welke afwegingen wij hebben gemaakt en hoe wij zijn gekomen tot deze twee zeer kansrijke locaties. De brief van de buurtbewoners wordt uiteraard nog zorgvuldig beantwoord”, aldus wethouder Van den Heuvel.