Servilliusstraat en Beatrixlaan in beeld voor Cruyff Court

De gemeente Weert wil graag een Cruyff Court aanleggen voor de jeugd in Weert. In opdracht van de gemeenteraad is onderzocht welke locaties hiervoor geschikt zouden zijn. Er zijn 23 locaties bekeken en beoordeeld. Hieruit zijn twee locaties naar voren gekomen die zeer geschikt zijn voor het aanleggen van een Cruyff Court. De gemeenteraad besluit op 13 juli op welke locatie het Cruyff Court wordt geplaatst.

Wethouder Martijn van den Heuvel: “We hebben zorgvuldig onderzocht welke locaties geschikt zijn voor een Cruyff Court. Daarbij is gekeken naar zaken zoals de maatschappelijke meerwaarde, ligging en veiligheid. We hebben daarvoor een werkgroep ingericht met een jongerenwerker, opbouwwerker, Johan Cruyff Coach, wijkagent, betrokken inwoner en een afvaardiging van de woningbouwcorporatie en de Johan Cruyff Foundation. Alles afwegende zijn we samen met deze werkgroep tot de conclusie gekomen dat 2 locaties zeer geschikt zijn voor een Johan Cruyff Court. Het college heeft een lichte voorkeur uitgesproken voor de locatie aan de Beatrixlaan gezien de ligging en de directe aanwezigheid van onderwijs.”

Twee mogelijke locaties

De 2 locaties die uit het onderzoek naar voren gekomen zijn, zijn:

  • Speel- en jongeren ontmoetingsplek aan de Servilliusstraat;
  • Groen veld naast het Kennis- en Expertise Centrum aan de Beatrixlaan.

Het college van burgemeester en wethouders stelt op basis van het huidige locatieonderzoek aan de gemeenteraad voor om een Cruyff Court te realiseren op de locatie aan de Beatrixlaan.

In gesprek met de buurt

De gemeente gaat nu in gesprek met de direct aanwonenden van de twee mogelijke locaties. De uitkomsten van dit buurtonderzoek worden meegegeven aan de gemeenteraad, zodat zij een weloverwogen besluit kunnen nemen.

Cruyff Court

De gemeente Weert en de Johan Cruyff Foundation willen kinderen en jongeren in Weert een nieuwe en veilige ontmoetingsplek in de buurt geven. Samen met jongerenwerk worden regelmatig verschillende activiteiten georganiseerd. Activiteiten die jongeren uitdagen om samen te spelen, vriendschappen te sluiten, voor zichzelf en voor anderen op te komen, te winnen en te verliezen. Een Cruyff Court past daarmee ook in het plan van de gemeente Weert om de jeugd meer te laten bewegen.