Column: Buitengerechtelijke incassokosten, laat je niet flessen!

We hebben waarschijnlijk allemaal wel eens een factuur over het hoofd gezien of om een andere reden te laat betaald. In dat geval mag uw schuldeiser kosten in rekening brengen die zijn gemaakt voor het incasseren van de vordering. Die kosten noemen we ook wel “buitengerechtelijke incassokosten”.

In zakelijke verhoudingen (B2B) levert dit doorgaans weinig problemen op. In de relatie tot consumenten (B2C) gelden er echter enkele specifieke regels die bepalen of de buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn. Vaak gaat het daarbij fout. In dit artikel zal hier nader op worden ingegaan.

Veertiendagenbrief

Allereerst geldt dat een consument de buitengerechtelijke incassokosten pas verschuldigd is indien aan een drietal voorwaarden is voldaan: (i) de consument moet schriftelijk zijn aangemaand, (ii) daarbij moet een daadwerkelijke termijn 14 dagen worden geboden om alsnog zonder nadere gevolgen te betalen én (iii) de consument moet zijn gewezen op de gevolgen van het uitblijven van de betaling binnen die termijn van 14 dagen, waaronder het verschuldigd worden van het bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten.

Vaak gaat het fout bij het tweede vereiste; de termijn van 14 dagen. De consument moet namelijk daadwerkelijk 14 dagen de tijd hebben om zonder nadere gevolgen te betalen, welke termijn eerst gaat lopen vanaf het moment van ontvangst van de aanmaning. Staat in een aanmaning dus bijvoorbeeld: “betaling moet binnen 14 dagen na heden plaatvinden”, dan voldoet de aanmaning niet. Er zou bijvoorbeeld moeten staan “betaling moet binnen 14 dagen nadat u kennis heeft genomen van deze brief”. Heeft u dus geen 14 dagen de tijd gehad om zonder nader kosten te betalen, dan bent u geen buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd!

Te hoge kosten

In de wet staat aangegeven hoe hoog de buitengerechtelijke incassokosten in voorkomend geval mogen zijn. Zo betaalt een consument over de eerste € 2.500,00 van de openstaande hoofdsom een percentage van 15% aan buitengerechtelijke incassokosten, met een minimumbedrag van € 40,00. Hogere kosten zijn niet toegestaan. Op internet zijn eenvoudige rekenmodules te vinden waar u kunt nagaan of de bij u in rekening gebrachte kosten kloppen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De advocaten van Aben & Slag Advocaten denken graag met u mee. U kunt hen telefonisch bereiken via het telefoonnummer 0495 536 138 of [email protected]