Geert Gabriëls voorgedragen als gedeputeerde voor Limburg

Wethouder en 1e locoburgemeester Geert Gabriels

Zojuist heeft de gouverneur Johan Remkes in een mededeling de leden van Provinciale Staten geïnformeerd over de volgende stap in het formatieproces, door enkele personen voor te dragen om te komen tot de vorming van een College van Gedeputeerde Staten.

Een van de personen die wordt voorgedragen als gedeputeerde is Geert Gabriëls. Hij krijgt van de gouverneur de portefeuille natuur, milieu en erfgoed toegewezen. Gabriëls is momenteel nog wethouder van de gemeente Weert.

Tijdens de Statenvergadering op vrijdag 2 juli aanstaande worden deze voorgedragen leden van Gedeputeerde Staten na stemming door Provinciale Staten benoemd en geïnstalleerd. Dit is via livestream te volgen voor geïnteresseerden.

Lees de brief met de voordracht via: https://iwdg.nl/3x44auZ (PDF)