Op dinsdag 8 augustus kende Speelotheek Keent een extra openingsdag. Gedeputeerde Marc van Caldenberg bracht een werkbezoek aan ...

Wilde dieren kunnen onbedoeld schade veroorzaken aan landbouwgewassen of vee. Provincie Limburg vindt het belangrijk dat er geïnvesteerd ...

Provincie Limburg heeft relatief één van de grootste stikstofreductie-opgaves van Nederland. De vrijwillige opkoopregeling voor veehouders van het ...

Netbeheerder TenneT heeft gedeeltelijk ruimte gevonden op het elektriciteitsnetwerk in Limburg en Brabant. Door flexibel om te gaan ...

Geert Gabriëls is vrijdagmiddag officieel verkozen tot gedeputeerde voor de Provincie Limburg. Na een stemming door de leden ...

Zojuist heeft de gouverneur Johan Remkes in een mededeling de leden van Provinciale Staten geïnformeerd over de volgende ...

Het plan van de Provincie om in acht jaar tijd 1 miljoen nieuwe bomen te planten – voor ...

De Provincie Limburg investeert samen met Limburgse gemeenten en andere partijen in aantrekkelijke steden en centra voor de ...

De Weerter VVD is tevreden met de uitspraak van Provinciale Staten afgelopen vrijdag om een stand-still af te ...

De Limburgse Statenfractie van de Partij voor Dieren (PvD) heeft aan het college van Gedeputeerde Staten vragen gesteld ...