Motie voor afschaffen hondenbelasting

De Weerter VVD dient tijdens de aankomende kadernota behandeling op 8 juli a.s. een motie in om de hondenbelasting af te schaffen. Deze vorm van belastingheffing dateert volgens de VVD in Weert uit de middeleeuwen, toen honden ingezet werden als transportmiddel. Je zou kunnen stellen dat hondenbelasting de voorloper is van wegenbelasting.

De opbrengst van deze belasting vloeit rechtstreeks naar de algemene middelen en de VVD vindt dat het niet uit te leggen is waarom alleen hondenbezitters belast worden en niet bezitters van katten, paarden, vogels of vissen.

Steeds opnieuw blijft deze belasting discussies opleveren, het afschaffen ‘kost’ de gemeente immers opbrengsten, in Weert gaat dat jaarlijks om ongeveer € 400.000,-. Ook zijn er kosten gemoeid met het innen. De gemeente stuurt controleurs langs de deuren om hondenbezit in kaart te brengen, de gemeente heeft administratieve kosten voor het bijhouden van dat bezit én de BsGW heeft werk aan het versturen van aanslagen en behandelen van verzoeken om kwijtscheldingen.

Waarom komt de VVD daar nu mee ?

De VVD heeft opgemerkt dat in de meicirculaire (een brief vanuit het rijk met toekenning van gelden) de komende jaren meer geld aan Weert toegekend wordt dan eerder begroot was Juist die ruimte wil de VVD gaan benutten voor lastenverlichting, te beginnen met verouderde belastingen zoals de hondenbelasting.

Met andere woorden; er is financiële dekking gevonden om de motie te kunnen uitvoeren. Of de hondenbelasting inderdaad gaat verdwijnen zoals de VVD wenst zal aan de raadsleden liggen, die a.s. donderdag over het voorstel zullen stemmen. D66 vind het een goed plan en dient de motie mee in.

Lees de motie: https://iwdg.nl/3hHnqrM