Op woensdag 14 april behandelt de gemeenteraad van Weert een motie die pleit voor verhoging van het wettelijk minimumloon naar ...

Vandaag werd in de Tweede Kamer gestemd over de motie ‘Spoedzorg in het St. Jans Gasthuis Weert waarborgen’. De motie ...

Afgelopen week werd via een online bijeenkomst de petitie voor de Weerter spoedzorg aangeboden aan de Tweede Kamer. Er waren ...

De nieuwe bestuursvoorzitter van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft aangekondigd binnenkort in gesprek te gaan met burgemeester Heijmans ...

De roep om een snelle verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven in de vorm van spitsstroken wordt steeds ...

Update – Peiling – Het is een mooi gezicht, zeker bij goed weer: De Weerter passantenhaven die vol ligt met ...

Bij de stemmingen vandaag over de toekomst van het KMS-terrein heeft de VVD samen met de PvdA tegen een motie ...