De Weerter VVD heeft maandag een zogeheten artikel 40 brief gestuurd naar het College van B&W. De VVD wil namelijk ...

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag 13 juli werd het schetsontwerp voor de Stadsbruglocatie besproken. Het ontwerp leidde tot een ...

De Weerter VVD dient tijdens de aankomende kadernota behandeling op 8 juli a.s. een motie in om de hondenbelasting af ...

Het aftellen naar de Tweede Kamerverkiezingen 2021 is begonnen. Voor Lars Lambers (33 jaar) uit Weert zijn het drukke dagen. ...

De VVD heeft een amendement OZB ingediend ter voorkoming van te hoge lasten voor de Weerter inwoners. Een amendement is een formele ...

Het bestuur van de Weerter VVD deelt met trotst mede dat het Weerter VVD gemeenteraadslid Lars Lambers plek 67 op ...

Het Weerter VVD-raadslid Lars Lambers doet een gooi naar een zetel in de Tweede Kamer bij de verkiezingen in maart 2021.  Lambers is de kandidaat voor ...

In februari 2019 riep de VVD het college op de mogelijkheden te onderzoeken voor woningbouw op de Stadsbruglocatie (hoek Eindhovenseweg-Suffolkweg). ...

Vanwege tegenvallende bezoekersaantallen in de Weerter Passantenhaven heeft de gemeenteraad van Weert vorig jaar – mede op initiatief van de ...

Woensdag 20 maart vonden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Inmiddels is de uitslag definitief vastgesteld. In Limburg behaalde ...