Streep door plan woonhofje aan Bocholterweg Altweerterheide

Vorig jaar kwam bij de gemeente Weert een verzoek binnen om de woning en het bijbehorende perceel op Bocholterweg 94 in Altweerterheide om te vormen naar een woonhofje met ongeveer 16 woningen.

In de maanden die volgden heeft de gemeente diverse overleggen gevoerd met de initiatiefnemers. Het college van B&W had ingestemd met een onderzoek naar de haalbaarheid van het plan. Vervolgens is een projectleider aangesteld, een taxatie van de woning uitgevoerd, zijn stedenbouwkundige varianten gemaakt en is een exploitatieopzet gemaakt in verband met de financiële haalbaarheid.

Er zijn door de gemeente twee opties uitgewerkt, met als doel zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de initiatiefnemers. Hierbij is rekening gehouden met de regels en het beleid omtrent grondexploitaties. Ook is de gemeente gebonden aan wettelijke regels en zijn er rechtsbeschermingsmogelijkheden voor omwonenden.

Nu heeft de gemeente Weert moeten constateren dat de verwachtingen hoger liggen dan wat de gemeente kan aanbieden. Daarnaast speelt de doorlooptijd een factor, dit gaat gepaard met een periode van onzekerheid tot het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en de uiteindelijke fysieke realisatie.

Het college van B&W heeft daarom besloten te stoppen met het haalbaarheidsonderzoek en geen actieve rol meer in te nemen voor de herontwikkeling van dit perceel.