Stoppen van hondenkennel zorgt voor meer mogelijkheden Laarveld

Algemeen Economie Weert Reageer 2 min. leestijd

De gemeente Weert en een hondenfokker aan de Laarderweg hebben een overeenkomst met betrekking tot het beëindigen van de inrichting voor het houden en fokken van honden. Het college van B&W heeft ingestemd met de overeenkomst.

Door beëindiging van de inrichting zijn er meer passende mogelijkheden voor woningbouw in Laarveld en is de bouw van een geluidswerende voorziening in de vorm van een muur niet noodzakelijk. Bij het betreffende perceel aan de Laarderweg worden momenteel voorbereidingen getroffen voor de volgende realisatiefase van het nieuwbouwwijk Laarveld.

Invloed van geluid

De invloed van het geluid die de honden produceren reikt over een deel van fase 3 van Laarveld. In dit gedeelte van Laarveld is het plan om 11 woningen te bouwen. Volgens het bestemmingsplan was het mogelijk om nu al woningen te bouwen, maar was er een beperking met betrekking tot de bouwhoogte.

De toegestane bouwhoogte is maximaal 4 meter, waardoor de in het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan opgenomen woningcategorieën, te weten 2-kappers, vrijstaand geschakelde woningen en één woning voor particulier opdrachtgeverschap, niet in de beoogde vorm kunnen worden gebouwd. Daarnaast is woningbouw in de hierboven aangegeven beperkte bouwhoogte alleen mogelijk wanneer op de erfgrens tussen deze woningen en de hondenkennel een muur wordt gerealiseerd met een hoogte van 2,5 meter zonder openingen. Dit als geluidswerende voorziening. Vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt was de aanwezigheid van een muur van 2,5 meter niet gewenst.

Overeenkomst

Nu de gemeente en eigenaar van de hondenkennel een overeenkomst hebben gesloten kan de bouw volgens plan doorgaan. In ruil voor het beëindigen van de hondenkennel krijgt de eigenaar van het perceel de mogelijkheid om twee bouwkavels te ontwikkelen op zijn gronden.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie