Choral Evensong op 3 oktober in de Paterskerk

Op zondag 3 oktober aanstaande zal er om 17.00 uur weer een Choral Evensong verzorgd worden in de Paterskerk, Biest 43 te Weert. Het koor Capella Sine Vinculis onder leiding van Bea van der Kaaij zal deze bijzondere getijdedienst zingen.

Muziek is gekozen passend bij de zogenaamde Transitus (het sterven) van St Franciscus: Crossing the bar van H. Parry en Salvator Mundi van J. Blow. Vaste onderdelen van deze bijna geheel gezongen dienst zijn het Magnificat (Lofzang van Maria) en Nunc Dimittis (Lofzang van Simeon) in de zetting van D. Purcell, de gezongen gebeden (Preces and Responses) van T.Tomkins. Psalm 142 zal gezongen worden op de chant (Anglicaanse wijze van 4–stemmig reciteren) van W. van der Kaaij en natuurllijk zal het Zonnelied van St. Franciscus niet ontbreken.

Gerard Heesterbeek ofm en dominee Jolien Leeffers zulle voorgaan in deze dienst en Koen Vroemen zal het orgel bespelen.

Na afloop van de dienst zal er eindelijk weer gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten tijdens een drankje: een geliefde afsluiting van de diensten in de Paterskerk, die ze door de coronacrisis een tijdje hebben moeten missen.