Ecologisch maaien gemeentelijke bermen en sloten in Weert

Binnenkort worden de gemeentelijke bermen en sloten in het buitengebied weer gemaaid. De werkzaamheden starten half september en duren tot einde van het jaar.

De gemeente Weert kiest voor ecologisch maaibeheer, waarbij delen van bermen in het buitengebied blijven staan en maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor kunnen meer insecten en bloeiende planten in de bermen leven.

Werkzaamheden gemeentelijke bermen en sloten

De gemeente laat een gedeelte van de gemeentelijke bermen en sloten buiten de bebouwde kom maaien. Bermen en sloten die niet in eigendom zijn, worden niet door de gemeente gemaaid. Het maaien duurt ongeveer 3 maanden, het gaat immers om vele vierkante meters berm en honderden kilometers sloot. In sommige buurten zijn de bermen en sloten dus pas in december aan de beurt. Eerst wordt de berm gemaaid en pas later de sloot. Het kan daarom lijken alsof er iets vergeten wordt, maar dat is niet het geval. Bij het uitvoeren van de maaiwerkzaamheden wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid.  

Ecologisch bermbeheer houdt in dat wij minder maaien, meer gefaseerd maaien en maaisel afvoeren. Inwoners kunnen via een kaart op https://www.weert.nl/bermbeheer het bermbeheer in het buitengebied inzien. Veel gestelde vragen en de antwoorden zijn tevens via deze link terug te lezen.

Een levendiger en kleurrijker straatbeeld

Bij ecologisch maaibeheer blijft een gedeelte van de berm staan voor de insecten die hier leven. Het maaisel wordt pas na enkele dagen opgeruimd, zodat deze insecten de kans hebben om weg te kruipen in de overgebleven planten. Door het maaisel daarna op te ruimen, krijgen meer bloeiende planten de kans om te groeien in de bermen.

Wethouder van de Loo: “Dit is echt goed voor verschillende soorten insecten en voor de bestuiving van en de groei van fruit en groenten, voor vogels die de insecten eten en daarmee voor de biodiversiteit in Weert. De bloemrijke bermen maken een grijs straatbeeld al gauw levendiger en kleurrijker, prachtig om naar te kijken.”

Een ecologisch beheerde berm zal anders ogen dan kort gemaaid gras. Het lijkt misschien alsof de gemeente de bermen slecht onderhoudt. Het tegenovergestelde is echter waar. Ook ecologisch beheerde bermen blijven ze beheren om te voorkomen dat het een en al ruigte wordt.