Plan voor 10 vakantiewoningen naast Dennenoord

Bij de gemeente Weert is een verzoek binnen gekomen voor het realiseren van 10 vakantiewoningen op een perceel naast Bier- en Spijzenlokaal Dennenoord.

Op een leegstaande weide aan de Voorhoeveweg willen de initiatiefnemers, waaronder de uitbater van Bier- en Spijzenlokaal, een ‘micropark’ realiseren. Tussen de weide en het horecapand ligt nog een perceel met een schuur en een groenstrook. Op dit stukje grond mag men bouwen, maar de initiatiefnemers kiezen ervoor om de vakantiewoningen op de leegstaande weide te realiseren zodat er niet onnodig bomen gekapt hoeven worden.

Het college van B&W wil in principe instemmen met het verzoek. Het initiatief geeft volgens het college een unieke aanvulling op de reeds aanwezige faciliteiten in dit gebied. Het plan omvat 10 luxe recreatiewoningen met direct uitzicht over het water van de IJzeren Man.

Over de vakantiewoningen

Het betreft maximaal 10 gelijk ogende accommodaties met daarbij parkeervoorzieningen. Het te bebouwen oppervlak per accommodatie is niet groter dan 55 m2, exclusief een eventuele veranda en parkeerplaats. In elk huisje komen vier bedden.

De accommodaties bestaan uit maximaal één bouwlaag eventueel voorzien van een kap met een helling van tenminste 25° en ten hoogste 45° en staan op gepaste afstand van elkaar (minimaal 3 meter).

De vakantiewoningen krijgen een duurzaam karakter en worden gebouwd volgens het huidige Bouwbesluit. Tevens voldoen de vakantiewoningen aan alle BENG-normen en zijn deze volledig demontabel. De vakantiewoningen worden tevens voorzien van eigen parkeergelegenheid om parkeerdruk binnen het gebied te voorkomen.

Nu het college van B&W in principe instemt met het voorstel dienen de initiatiefnemers voor 1 maart 2022 een ontwerp bestemmingsplan in te dienen.