Nieuwe fietsbrug met veel belangstelling op z’n plek gelegd

Er zijn de nodige discussies gevoerd voordat de fietsbrug over de Ringbaan-Noord er kwam. Uiteindelijk werd in september 2018 de knoop doorgehakt en werd besloten om de circa 1,5 miljoen kostende brug te laten plaatsen.

Zaterdag was het grote moment daar. De fietsbrug die Laarveld en Molenakker met elkaar moet verbinden werd op zijn plaats gehesen. Dit gebeurde onder grote belangstelling van tientallen mensen. Er kwamen twee hijskranen aan te pas om de twee brugdelen, gemaakt door Bersselaar Constructie uit Udenhout, op de juiste positie te leggen. Ook wethouder van Eijk was aanwezig om een kijkje te nemen.

De brug, die gebruikt kan worden door fietsers en voetgangers, moet een verkeersveilige verbinding leggen tussen de wijken Molenakker en Laarveld. In de onderstaande video zie je een aantal reacties van omstanders en de wethouder.

Een gelijkvloerse oversteek over de Ringbaan-Noord wordt door velen als vervelend en onveilig beschouwd omdat het een drukke weg is waar veel mensen (te) hard rijden. Dat veel mensen zich niet houden aan de maximum snelheid werd deze week nog eens duidelijk. Op één dag werden maar liefst 470 weggebruikers beboet voor het overschrijden van de maximum snelheid.

Afwerking en opening

Vanaf 1 november wordt de brug afgebouwd. De twee brugdelen worden dan aan elkaar gelast, de leuningen worden aangebracht en alles wordt netjes afgewerkt. Ook wordt het asfalt van het nieuwe fiets- en voetpad in die week aangebracht. Vanaf 8 november volgt het aanbrengen en aansluiten van de openbare verlichting.

Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt in december 2021 of in januari 2022 gestart met de aanplant van het groen en de bomen. De officiële opening vindt plaats op vrijdag 19 november 2021.

Bekijk de video via: https://youtu.be/lEVVAzq3YjU