Drie grote zorgverzekeraars bereiken akkoord met SJG Weert

Update – Jaarlijks maakt SJG Weert, met inmiddels tien zorgverzekeraars, afspraken over het maximale bedrag dat verzekeraars het aankomende jaar aan zorg willen besteden bij SJG Weert. Sinds vorige week zijn er belangrijke stappen gezet in de onderhandelingen met verzekeraars.

Afgelopen week zijn er belangrijke en positieve stappen gezet. Vorige week gaf het SJG in Weert nog aan zich in de steek gelaten te voelen. Inmiddels zijn de eerste contracten afgesloten en daarmee is het vertrouwen hersteld.

Akkoord met CZ

SJG Weert heeft met verzekeraar CZ een akkoord bereikt over een vijfjarige afspraak. CZ geeft hiermee een duidelijk signaal af: het is belangrijk dat ons ziekenhuis in staat is om nieuwbouw te realiseren om zodoende ziekenhuiszorg inclusief acute zorg voor de inwoners van de regio Weert en omgeving in de toekomst te borgen.

Uit de duur van de overeenkomst straalt veel vertrouwen uit over en weer, CZ en SJG Weert zien elkaar als belangrijke strategische partners. SJG Weert zal tijdens de looptijd van de afspraak de samenwerking met huisartsen en Land van Horne verder intensiveren om zodoende invulling te geven aan de juiste zorg op de juiste plaats.

Ook contracten met VGZ, Zilveren Kruis en ENO

Maar er is nog meer goed nieuws, aldus het SJG, want afgelopen week zijn er ook contracten gesloten met VGZ en Zilveren Kruis. Ook uit deze contracten straalt vertrouwen en commitment naar SJG Weert. Ze hebben dus nu met de drie grootste verzekeraars uit deze regio afspraken over 2022 gemaakt. Ook met ENO hebben ze inmiddels overeenstemming bereikt.

Nog in onderhandeling met de overige zorgverzekeraars

Met de andere verzekeraars is het SJG helaas nog in onderhandeling. Medio volgende week zullen ze nog een update van de stand van zaken geven, zodat de inwoners uit deze regio goed geïnformeerd een keuze voor een zorgverzekering kunnen maken.

Mocht je namelijk overwegen om te wisselen van verzekeraar, houd er dan rekening mee dat je in dat geval jouw huidige zorgverzekering uiterlijk op 31 december 2021 moet opzeggen. Een nieuwe polis moet uiterlijk op 31 januari 2022 worden aangevraagd. 

De actuele stand van zaken kun je bekijken via: https://iwdg.nl/3prJ5JQ

Update: het woord ‘marktleider’ verwijderd.